Shutterstock
røyking, røykestopp, kontanter

Røykere stumper røyken for kontanter

Omkring 7,7 millioner mennesker dør hvert år af følgesygdomme af rygning. Nu viser en ny undersøgelse, at pengepræmier får flere til at droppe cigaretterne end rygestopkampagner.

Røyking øker risikoen for en lang rekke alvorlige sykdommer – som lungekreft, KOLS og hjerte-karsykdommer. Likevel er det over en milliard røykere i verden.

Det er dyrt for samfunnet å behandle alle sykdommene røykerne pådrar seg, og om lag 7,7 millioner dødsfall er hvert år direkte relatert til tobakksbruk.

Nå viser en ny studie at det kan være lønnsomt for samfunnet å betale folk for å slutte å røyke siden økonomiske belønninger er mer effektive enn røykestoppkampanjer.

Folk har fått 1500 kroner for å stoppe

Studien er utført av forskere ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som har delt ut 130.000 kroner til seks ulike kommuner i Danmark.

Halvparten av kommunene skulle bruke pengene på offentlige kampanjer som skulle få folk til å melde på seg et røykestoppkurs. Den andre halvparten skulle betale røykere 1500 kroner hvis de meldte på seg et røykestoppkurs og lot være å røyke i seks uker.

Resultatet av studien ble at 32 prosent av røykerne som fikk penger, fortsatt var røykfrie seks måneder senere, mens 29 prosent heller ikke røykte et år senere.

I de tre kommunene som brukte pengene på røykestoppkampanjer, var 22 prosent av røykerne røykfrie etter seks måneder, mens bare 18 prosent fortsatt var det et år senere.

Lignende forsøk bekrefter resultat

Deltakerne ble løpende undersøkt med en kullostest som avslørte om de hadde røykt, og studien har ført til en debatt om økonomisk insentiv til røykestopp kan forsvares som framgangsmåte.

Det er utført lignende studier andre steder i verden. Et forsøk i Frankrike med 460 deltakere viser for eksempel at pengepremier også er et effektivt virkemiddel til å få gravide røykere til å stumpe røyken.

Den danske interesseorganisasjonen Kræftens Bekæmpelse er begeistret for studien og håper at pengepremier kan være med på å forhindre røykerelaterte dødsfall i framtiden.