Shutterstock
Fisk kviksølv tungmetaller

Overraskende funn om fisk og kvikksølv

Helsemyndighetene advarer gravide mot å spise for mye fisk på grunn av innholdet av kvikksølv. Men det er ikke helsefarlig, sier britiske forskere.

Kvikksølv er et tungmetall som kan føre til skader på det ufødte barnets nervesystem med risiko for langsommere læring og utvikling. Derfor har helsemyndigheter rådet gravide kvinner til å begrense inntaket av fisk og unngå tunfisk og laks, som er på toppen av næringskjeden og derfor inneholder mer kvikksølv enn fisk lenger nede i kjeden.

Men ifølge forskere ved universitetet i Bristol i England har kvikksølvinnholdet i morens kropp trolig ingen skadelig påvirkning på barnet så lenge hun sørger for å spise fisk. Forskerne forklarer at fisk også inneholder en naturlig sammensetning av andre stoffer som blant annet omega-3-fettsyrer, jod, D-vitamin og selen – og at dette etter alt å dømme er kilden til den beskyttende virkningen.

Ingen skadevirkning

De noe overraskende funnene, som er offentliggjort i tidsskriftet NeuroToxicology, står i skarp kontrast til de rådene gravide har fått om inntak av fisk.

De britiske forskerne har fulgt 4131 gravide kvinner fra et industrialisert område i det sørvestlige England der befolkningen ikke spiser så mye fisk. De har blitt sammenlignet med en stor gruppe kvinner fra Seychellene, der nesten alle gravide kvinner spiser fisk.

Dermed kunne forskerne se en tankevekkende forskjell. Hos de kvinnene som ikke spiste fisk, hadde kvikksølvinnholdet i kroppen til den gravide en skadelig virkning på fostret. Men hos dem som spiste fisk regelmessig, var det ingenting som tydet på at kvikksølvinnholdet i blodet hadde en skadelig virkning på fostret. Tvert imot: Barn av de fiskespisende kvinnene viste tegn til bedre hjerneaktivitet i forhold til barn av kvinner som ikke spiste fisk.

Ifølge professor Jean Golding, som er en av forskerne som står bak studien, bør vi endre anbefalingene om fiskeinntak i forbindelse med graviditet.

«Vi bør ikke advare mot å spise bestemte fiskearter. Det finnes ikke noe belegg for at de har noen skadelig effekt. Retningslinjene skaper bare forvirring blant gravide. I stedet burde anbefalingene være å spise fisk minst to ganger i uken og fet fisk minst en av gangene», uttaler Golding.

Stjeler selen fra kroppen

En av verdens ledende forskere på området er Nicholas Ralston ved Lake Region-høyskolen i Nord-Dakota i USA. Han forklarer at kvikksølv ikke er skadelig i seg selv. Skadevirkningen oppstår ved at kvikksølv binder seg til selen i hjernen. Selen kreves for å lage 25 ulike enzymer – selenoproteiner – og de har blant annet i oppgave å beskytte hjernecellene.

«Egentlig er det misvisende når vi kaller det kvikksølvforgiftning. Det er egentlig en skadelig mangel på selen. Kvikksølv har en skadelig virkning ved at det stjeler det selenet som kroppen trenger for å lage selenoproteiner som beskytter mot oksidative skader på celler og vev», forteller Ralston.

Og her blir det interessant. Derfor vil det aldri være helseskadelig å spise fisk – så lenge fiskens innhold av selen er høyere enn innholdet av kvikksølv.

Det er tilfellet for de aller fleste former for sjømat, også tunfisk og laks, men det finnes også eksempler på det motsatte. For eksempel inneholder hval- og haikjøtt mindre selen i forhold til kvikksølv, og det er forklaringen på at det tidligere er observert problemer på Færøyene, der grindhval er en vanlig matvare. Uheldigvis er det nettopp disse studiene av hvalkjøtt som har fått vitenskapen til å advare gravide mot å spise sjømat med høyt kvikksølvinnhold.

«Nå som vi har fått innsikt i biokjemien bak kvikksølv, bør vi bruke den kunnskapen og oppfordre gravide til å spise mer sjømat for å styrke sin egen helse og fremme utviklingen av hjernen til barnet», mener Ralston.