Shutterstock

Overraskende forskning: Denne duften kan kanskje bremse alzheimer

Forsøk med alzheimer-rammede mus avslører at når de inhalerer et spesielt stoff, bremser det skadene sykdommen vanligvis påfører hjernen.

Tenk om vi kan behandle alzheimer og andre nevrodegenerative lidelser ved å utsette pasientene for spesielle dufter. Tanken virker kanskje absurd, men forsøk utført med alzheimer-rammede mus har vist lovende resultater.

Spanske forskere har nemlig oppdaget at når musene inhalerer et naturlig stoff med en nokså karakteristisk og gjennomtrengende duft, bremser det skadevirkningene sykdommen har hatt på musenes hjerner. Og når forskerne lar friske mus inhalere stoffet, har det til og med en styrkende effekt på de kognitive evnene.

Regulerer kroppens immunrespons

Vitenskapen vet fra før at sykdommer relatert til sentralnervesystemet – for eksempel alzheimer, Parkinson og schizofreni – ofte fører til tap av luktesansen. Nettopp derfor er det spesielt interessant at det er via nesen vi kanskje kan kurere disse sykdommene.

I forsøket med de alzheimer-rammede musene brukte forskerne mentol og la merke til at duften senket nivået av interleukin-1-beta(IL-1β), et protein som vanligvis hjelper med å regulere kroppens inflammasjonsrespons.

Styrker de kognitive evnene hos friske mus

En senkning av interleukin-1-beta gir en naturlig beskyttelse. Derimot kan det være skadelig for kroppen hvis reguleringen ikke fungerer riktig. De spanske forskerne kan bekrefte at mentol er en immunstimulerende duft for dyr.

«Vi har observert det å bli utsatt for mentol i korte perioder gjennom seks måneder forebygger kognitivt forfall hos alzheimer-rammede mus, og enda mer interessant er det at det også forbedrer de kognitive evnene hos friske, unge mus», forklarer Juan José Lasarte, som er immunolog ved Center for Applied Medical Research i Spania og leder av studien.

Utløser spesielle reaksjoner i hjernen

Forskere har i en rekke tidligere forsøk demonstrert hvordan dufter kan påvirke immunsystemet og sentralnervesystemet. Disse sammenhengene kan være vanskelige å forstå, men det er velkjent at luktesansen har en sterk påvirkning på hjernen. Bestemte dufter kan utløse spesielle reaksjoner i hjernen og føre til kjemiske prosesser som kan påvirke hukommelse, følelser og mye annet.

Ifølge forskerne som står bak studien, gjelder det nå å finne hvilke dufter som påvirker hjernen og immunsystemet. Med denne kunnskapen vil det være mulig å bruke disse duftene som målrettet terapi mot blant annet alzheimer.