Oppdagelser kan redde hørselen til eldre

Å bli eldre er ofte forbundet med hørselstap – men forskere kan ha funnet en lovende behandling.

Det er vitenskapelig bevist at aldersrelatert tap av kolesterol i hårcellene er en viktig årsak til at cellene blir mindre elastiske, og at hørselen dermed blir dårligere.

© Shutterstock

De fleste har opplevd å måtte snakke ekstra høyt til eldre mennesker, og det er ikke så rart. Hørselen blir dårligere med alderen.

Det kan være flere årsaker til dette, men det er ofte fordi sansecellene i det indre øret, de såkalte hårcellene, mister elastisitet over tid.

Hårcellene fungerer ved å strekke seg og dermed formidle svingningene som utløses av lyder. Men etter hvert som vi blir eldre, blir hårcellene stivere.

Tap av kolesterol svekker hørselen

Aldersrelatert tap av kolesterol i hårcellene er en viktig årsak til redusert cellebevegelighet og dermed hørselstap. En gruppe argentinske forskere var nysgjerrige på om prosessen kunne reverseres ved å erstatte det manglende kolesterolet.

Forskere tilknyttet universitetet i Buenos Aires og universitetet i Córdoba gjennomførte forsøk på mus for å se om hypotesen stemte.

Resultatet er en banebrytende studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLoS Biology.

Fytosteroler en mulig løsning

Siden kolesterol ikke er i stand til å krysse den såkalte blod-hjerne-barrieren og komme inn i hjernen fra blodet, måtte de bruke kolesterollignende stoffer fra planter som har lignende egenskaper.

Disse stoffene kalles fytosteroler. Akkurat som kolesterol er de biologiske byggesteiner i cellemembranene og er med på å holde dem smidige. Fytosteroler finnes også i en rekke reseptfrie produkter.

Den første fasen av studien besto i å måle hårcellekonsentrasjonen av enzymet CYP46A1, som er ansvarlig for mesteparten av kolesterolnedbrytningen i hjernen. Naturlig nok fant forskerne at konsentrasjonen av dette enzymet var høyere hos eldre mus. Mengden kolesterol i det indre øret hos de eldre musene var også tilsvarende lavere.

Motvirket hørselstap i en musestudie

Neste skritt var å påvise årsakssammenheng. Forskerne gjorde dette ved å framkalle hørselstap hos yngre mus ved å overaktivere CYP46A1-enzymet ved hjelp av et legemiddel som vanligvis brukes til å behandle hiv og aids.

Til slutt ville forskerne se om det var mulig å reversere prosessen ved å motvirke den enzymatiske nedbrytningen av kolesterol hos de unge musene med kunstig indusert hørselstap.

De ga derfor de unge musene en kombinasjon av det CYP46A1-stimulerende medikamentet og fytosteroler som kunne gå inn i hjernen og erstatte det manglende kolesterolet. Som forventet forbedret dette musenes hårcellefunksjon. Forskerne lyktes med andre ord i å reversere hørselstapet.

«Resultatene er svært lovende, for det er første gang behandling med fytosteroler har vist seg å kunne forebygge eller behandle hørselstap», skriver forskerne.

Det er imidlertid nødvendig å gjenta forsøkene på eldre mus og mennesker før man kan trekke noen endelige konklusjoner.