Ny, utradisjonell behandling ser ut til å forebygge type 2-diabetes

Forskere har lykkes med å normalisere insulinfølsomheten hos prediabetikere ved hjelp av en enkel intervensjon.

De fleste vil grøsse ved tanken på å slippe ormer inn i fordøyelseskanalen. Men det kan vise seg å være en virkelig god investering.

For første gang har vitenskapen klart å vise at mennesker som blir vaksinert med en spesiell type ormelarver, oppnår betydelige helsefordeler som er spesielt relevante for diabetes.

Forskningen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications.

Overtar styringen

Forskerne bak studien er tilknyttet James Cook-universitetet i Australia. De rekrutterte 40 personer som alle hadde tidlige tegn på økt risiko for diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Deltagerne ble delt inn i grupper som ble inokulert med 20 eller 40 ormelarver, og en tredje gruppe fungerte som kontrollgruppe.

I forsøket brukte forskerne larver av hakeormen Necator americanus, en parasittisk nematode som lever i tynntarmen hos mennesker. Det ser ut til at ormene foretar justeringer i kroppen vår som bidrar til å holde dem i live. Disse justeringene ser ut tili å ha en rekke gunstige effekter.

Normalisert insulinfølsomhet

«Stoffskiftesykdommer kjennetegnes av inflammatoriske immunresponser, og tidligere studier har vist at hakeorm skiller ut proteiner som regulerer vertens immunsystem», forklarer Doris Pierce, førsteamanuensis ved det australske instituttet for tropemedisin ved JCU-universitetet i Cairns.

Proteiner som ormene skiller ut, ser også ut til å ha en effekt på andre ting. Etter ett år hadde deltagernes insulinfølsomhet normalisert seg, og det ble observert en forbedring i glukosemetabolismen. Interessant nok så forskerne den mest signifikante effekten hos deltagerne som ble inokulert med 20 ormeegg.

Redusert insulinfølsomhet er et av de tidlige tegnene på økt risiko for diabetes, så det er en stor fordel at verdiene var innenfor normalområdet etter ett år. Forskerne brukte den såkalte HOMA-skalaen, en anerkjent metode for å vurdere insulinfølsomhet. Verdiene på skalaen var nesten halvert.

Mindre diabetes i land med ormeinfeksjoner

Det er interessant å merke seg at i land med høy forekomst av parasittiske ormeinfeksjoner er det tilsvarende færre problemer med type 2-diabetes og nedsatt insulinfølsomhet.

På samme måte har det vist seg at når man forsøker å utrydde disse ormeinfeksjonene i utviklede land, øker forekomsten av inflammatoriske og metabolske tilstander, blant annet type 2-diabetes.

Håp for framtidige behandlinger

Da det australske forsøket ble avsluttet etter to år, fikk deltagerne velge mellom å få en ormekur eller å fortsette i ett år til. Alle unntatt én av deltagerne valgte å fortsette med ormene i fordøyelseskanalen.

Immunolog og medforfatter Paul R. Giacomin ved James Cook-universitetet etterlyser mer forskning på dette spennende området. Han understreker at behandling med hakeormlarver ser ut til å være trygt for mennesker, og han viser også til at det gir betydelige forbedringer i stoffskiftet.

«Hvis vi kan lære mer om hvilke stoffer hakeormene frigjør i vertskroppen, og som har denne effekten på stoffskiftet, kan vi kanskje utvikle proteinbaserte behandlinger som virker på samme måte», sier Giacomin.