Elcykel

Ny studie: Så sunt er det med elsykkel

I en ny studie har forskere sett på hvor gunstig det er for folks helse å bruke henholdsvis elsykler og tradisjonelle sykler.

Det kan føles bra å rase av sted på elsykkel, og legge de andre syklistene bak seg. Det er kanskje derfor den batteridrevne sykkelens popularitet har vokst jevnt og trutt i Europa de siste årene.

Men ser man på elsykkelens betydning for vårt fysiske aktivitetsnivå, kan den ikke måle seg med effekten av å bruke en gammeldags sykkel.

Det er en av hovedkonklusjonene i en ny studie som en gruppe forskere nylig har utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Studien bygger på data fra 1250 elsyklister og 629 konvensjonelle syklister fra ulike deler av Tyskland.

Ved hjelp av en smartklokke ble syklistene bedt om å registrere kjøretid, tilbakelagt distanse og puls for hver gang de satte seg på sykkelsetet over en periode på fire uker.

Vanlige syklister tok flere turer med høyere puls

Forskerne undersøkte om de to gruppene av syklister nådde FNs helseorganisasjon WHOs anbefalinger om 150 minutters fysisk aktivitet i uka ved moderat intensitet – eller 75 minutter ved høy intensitet.

Og resultatene viser at det var langt flere av de vanlige syklistene som nådde WHOs anbefalinger.

35 prosent av de tradisjonelle syklistene nådde målet om 150 minutters fysisk aktivitet i uka ved moderat intensitet, mens det samme gjaldt for 22,4 prosent av elsyklistene.

Konvensjonelle syklister tok også i gjennomsnitt flere sykkelturer per uke enn elsyklistene. I alt satte de vanlige syklistene seg på sykkelen om lag seks ganger ukentlig, mens det var om lag fire hos elsyklistene.

Også pulsen var i gjennomsnitt høyere hos de vanlige syklistene, viser studien.

Syklistene på vanlige sykler hadde i gjennomsnitt en puls på 119 slag i minuttet, mens det 111 hos elsyklistene.

Elsyklister når i mindre grad WHOs mål

Med andre ord hadde syklistene på elsykler en tendens til å ta færre og mindre fysisk krevende turer enn de konvensjonelle syklistene.

Til gjengjeld bekrefter studien tidligere forskning som viser at elsykler kan få eldre, overvektige og andre med fysiske begrensninger til å sykle – noe som ikke nødvendigvis ville ha vært tilfellet hvis de bare hadde adgang til en vanlig sykkel.

het for å nå WHO-målene for moderat til kraftig fysisk aktivitet enn bruken av vanlige sykler», skriver forskerne.

«Den økende interessen for elsykkelen kan imidlertid bidra til å gjøre det lettere å sykle på fritiden eller pendle, særlig for de som er begrenset av sykdom eller alder», heter det.

Studien så dessuten på hvor mange ulykker syklistene var involvert i over en periode på tolv måneder. Forskerne fant ut at det var en mye høyere risiko for ulykker på en elsykkel.

Det hører med til historien at de syklistene i studien som brukte elsykler, var eldre, veide mer og hadde flere helseproblemer enn syklistene på vanlige sykler.