Ny forskning: For mye salt i maten fører til stress

Der er en klar sammenheng mellom hvor mye salt du spiser og risikoen for å bli rammet av stress. Det viser ny forskning, som peker på en direkte kobling mellom mye salt i maten og søvnproblemer, og dermed stress.

Stress

Stress, irritabilitet og mangel på energi er en direkte konsekvens av for mye salt i maten.

© Shutterstock / Kite_rin

Stort sett alle over 60 år og opptil halvparten av alle under 60 år lider av nykturi, altså behovet for gjentatte vannlatinger i løpet av natten.

Konsekvensen er manglende eller nedsatt nattesøvn, noe som kan være ødeleggende for helsen og for livskvaliteten.

Det viser forskningsresultater fra japanske Nagasaki University.

Salt ødelegger nattesøvnen

Forskerne undersøkte 321 voksne med høyt inntak av salt og generelle søvnproblemer. De oppdaget at personene i gjennomsnitt var på toalettet 2,3 ganger hver natt.

Over 12 uker målte forskerne deretter personenes saltinntak biokjemisk og fant en slående sammenheng.

223 personer reduserte saltinntaket med 25 prosent og senket samtidig antallet nattlige toalettbesøk til 1,4 i gjennomsnitt, mens resten økte mengden salt i maten med 15 prosent og opplevde en økning i nattlige toalettbesøk til 2,7 i gjennomsnitt.

Søvnmangel fører til stress

De japanske forskere oppdaget også at nedsatt saltinntak (og dermed nattlig vannlating) førte til en markant stigning i livskvalitet.

Søvnunderskudd, avbrutt søvn og generelle søvnproblemer er direkte årsaker til stress og stress-relaterte sykdommer, og den gruppen som hadde økt saltinntaket, viste klare tegn på økt irritabilitet og tydelige symptomer på stress.

– Studien tyder på at en enkelt kostholdsendring kan forbedre livskvaliteten ganske mye for svært mange mennesker, slår forskningslederen, doktor Matsuo Tomohiro, fast.