Shutterstock

Noen menn kan få hardere hjerter med alderen

Forsøk på mus tyder på at menn som mister y-kromosomer i hvite blodceller når de blir eldre, har økt risiko for å få helseproblemer på grunn av mer arrvev i hjertet.

Aldring er en naturlig del av menneskets livssyklus.

Mens det for mange menn betyr at hårgrensen trekker seg tilbake som et tidevann, eller at knærne går av med pensjon, mister andre så mye y-kromosom i cellene sine at det kan redusere levealderen.

Forskning har tidligere vist at tap av y-kromosom i hvite blodceller kan øke risikoen for utvikling av kreft.

Og nå viser en ny studie fra University of Virginia School of Medicine at menn til og med kan få hardere hjerter av tapet av y-kromosom.

Den medisinske betegnelsen for mer arrvev i hjertet kalles hjertefibrose, og det kan øke risikoen for hjerteflimmer og hjertestans.

FAKTABOKS: Tap av y-kromosom

  • Med alderen kan hvite blodlegemer i mannskroppen miste det mannlige kjønnskromosomet, Y
  • Y-kromosomet forsvinner ofte fra hvite blodlegemer, som produseres i ryggmargen
  • Ifølge studien mister 40 prosent av menn over 70 år y-kromosomet i hvite blodlegemer til en viss grad
  • Det samme gjelder 57 prosent av menn over 93 år
  • I noen tilfeller kan mer enn 80 prosent av cellene mangle y-kromosomet

Hvite blodlegemer mister y-kromosomer

Tapet av y-kromosom foregår vanligvis i de hvite blodlegemene som beskytter kroppen mot bakterie- og virusinfeksjoner.

Blodlegemene produseres fortløpende i ryggmargen slik at kroppen hele tiden får tilført nye når de eldre cellene dør.

Fordi cellene produseres i ryggmargen, er det ryggmargens genetiske kode som bestemmer om det skal være et y-kromosom i dem.

Studie utført på mus

Studien ble utført på 75 mus. 38 fikk transplantert inn CRISPR-modifisert ryggmarg som manglet y-kromosomet.

LES OGSÅ: Sådan fungerer CRISPR

Resten av musene fungerte som kontrollgruppe og fikk også ryggmargstransplantasjoner. Men den ryggmargen musene fra kontrollgruppen fikk, manglet ikke y-kromosomet, og den produserte derfor celler med det mannlige kjønnskromosomet.

Ifølge forskning fra 2021 brukes det over 111 millioner mus og rotter til forskning i året bare i USA.

© Shutterstock

Studien løp over to år, og forskerne kunne konkludere med at de musene som hadde hvite blodceller uten y-kromosom, dannet mer arrvev i hjertet.

LES OGSÅ: Det mannlige kjønnskromosomet holder på å dø

Mens 60 prosent av musene fra kontrollgruppen overlevde 600 dager etter transplantasjon, levde bare 40 prosent av musene med mangel på y-kromosom så lenge.

Resultat underbygget i analyse av 15 000 menn

I forlengelse av de forsøkene forskerne gjennomførte på musene over to år, analyserte de data fra 15 000 menn på bakgrunn av data fra UK Biobank.

Det viste seg at de mennene som hadde mistet y-kromosom i 40 prosent av de hvite blodcellene, hadde 31 prosent høyere risiko for å dø av sykdommer som hadde med blodomløpet å gjøre enn de mennene som ikke hadde mistet y-kromosom i samme grad.