Shutterstock

Mangel på viktig vitamin kan være dødelig

Det kan få fatale konsekvenser hvis du har en lav konsentrasjon av vitaminet i kroppen.

Det finnes i matvarer som egg, fet fisk og ost – og blir dannet i huden under solstråler.

Men etter hvert som vi går mot mørke, korte dager, får mange for lite av det viktige vitaminet, som blant annet sørger for at skjelettet blir holdt ved like.

D-vitamin er viktig for muskler, skjelett og immunforsvar, og har man for lave konsentrasjoner i kroppen, kan det blant annet føre til beinskjørhet.

Men med resultatene av en ny studie har det nå vist seg at konsekvensene kan være enda mer alvorlige.

I en ny studie som nettopp er publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine peker et team forskere nemlig på at det er en sammenheng mellom D-vitaminmangel og for tidlig død.

Flere døde over 14 år

Studiens førsteforfatter, Josh Sutherland fra University of South Australia, peker på at man lenge har koblet D-vitaminmangel til en økt risiko for tidlig død.

Men forskere har ikke funnet en forklaring på sammenhengen. Så langt.

For 307 601 journaler fra den britiske biobanken har nå gitt en forskergruppe en indikasjon på en sammenheng.

Forskerne skilte mellom personer med et lavt nivå av D-vitamin i kroppen og sammenlignet med personer med en gjennomsnittlig konsentrasjon av vitaminet.

«Studien vår gir sterke indikasjoner for sammenhengen mellom lave nivåer av D-vitamin og dødelighet.» Josh Sutherland, førsteforfatter

I løpet av en 14 år lang periode fant forskerne ut at risikoen for å dø falt betydelig hos de som hadde høye konsentrasjoner av D-vitamin i kroppen, forklarer Josh Sutherland.

«Studien vår gir sterke indikasjoner for sammenhengen mellom lave nivåer av D-vitamin og dødelighet», sier han.

«Nøkkelen ligger i forebyggelsen»

Forskerne fant også en sammenheng mellom lave nivåer av D-vitamin og spesifikke sykdommer.

De kunne se at personer med et lavt nivå av D-vitamin hadde høyere risiko for å dø av kreft, hjerte-kar-sykdommer og luftveissykdommer.

Ifølge en annen av forskerne som står bak studien, professor Elina Hyppönen fra University of South Australia, er det behov for mer forskning på området.

Først og fremst slik at man kan utvikle folkehelsestrategier og redusere risikoen for tidlig død som kunne ha blitt unngått ved å øke nivået av D-vitamin i kroppen.

«Budskapet her er enkelt – nøkkelen er forebyggelse», sier hun.

«Det er ikke godt nok å tenke på D-vitaminmangel når man allerede står overfor en livstruende situasjon når en tidlig innsats kunne ha gjort hele forskjellen.»