Luftforurensning dreper millioner av storbyboere hvert år

Smog er ikke til å spøke med. Hvert år fører luftforurensning til en tidlig død for opp mot 7,2 millioner mennesker i verden. Heldigvis er det enkelt å sjekke kvaliteten på luften før du drar på storbyferie.

© Getty Images

Luftforurensning er i dag et av verdens mest alvorlige miljøproblemer. Eksperter har estimert at 7,2 millioner mennesker hvert år dør for tidlig som følge av smog i lufta.

Samtidig finner forskere hele tiden nye, alarmerende sammenhenger mellom alvorlige sykdommer og eksponering for forurenset luft.

Luftforurensning skader hjernen

Senest har en studie ledet av forskere fra University of Southern California kunnet konkludere med at smog er skyld i hele 21 prosent av alle demenstilfeller i verden.

Årsaken er at partiklene i smog kan være så små at de kan trenge inn i kroppen fra luftveiene og reise langs nervebanene, der de til slutt ender i hjernen.

Her kan de utløse betennelse og immunreaksjoner som svarer til de som er årsak til alzheimers sykdom og demens.

Forskere har dessuten funnet beviser for at smog kan forårsake alt fra diabetes til læringsproblemer og overvekt.

Kart viser smogfare

Problemet er mest alarmerende i verdens storbyer, og derfor har prosjektet The World Air Quality Index siden 2007 samlet data fra målestasjoner plassert i byer over hele verden i et interaktivt kart, slik at det er enkelt å få overblikk over forurensningen.

© The World Air Quality Index project

Kartet er basert på en skala for luftkvalitet som brukes av miljømyndigheter over hele verden. Skalaen er delt inn i seks grader, fra grønn til mørkerød. Hvis du har tenkt deg på storbyferie, kan du lete opp din destinasjon og sjekke om luften er trygg å puste i.