Kur mot et vanlig fordøyelsesproblem finnes i de fleste kjøkkenskap

Et plagsomt mageproblem som en stor del av befolkningen lider av, kan behandles med et krydder.

Dyspepsi er kroniske eller tilbakevendende smerter eller ubehag i øvre del av mage-tarm-kanalen og kan være svært ubehagelig.

Tilstanden, som forekommer hos 20–40 prosent av befolkningen, fører vanligvis til tidlig metthetsfølelse, kvalme, oppkast og oppblåsthet.

Dyspepsi behandles vanligvis med protonpumpehemmere (PPI), som reduserer produksjonen av magesyre. Men nå har forskere oppdaget at det finnes en like effektiv behandling på de fleste kjøkken.

Det dreier seg om gurkemeie, som er et vanlig krydder i matlagingen. Det inneholder virkestoffet kurkumin, som har betennelsesdempende og antibakterielle effekter.

[Den dobbeltblinde, placebokontrollerte studien] (https://ebm.bmj.com/content/early/2023/07/26/bmjebm-2022-112231), utført på 151 menn og kvinner i alderen 18–70 år, viser at gurkemeiekapsler virker like godt som PPI-preparatet omeprazol.

Deltakerne ble delt inn i tre grupper som fikk behandling 4 ganger daglig i 28 dager. Én gruppe fikk to store gurkemeiekapsler (250 mg hver) og en liten jukseskapsel. Én gruppe fikk en liten omeprazolkapsel (20 milligram) og to store juksekapsler. Og én gruppe fikk en liten omeprazolkapsel (20 mg) og to store gurkemeiekapsler (250 mg hver).

Kjente ikke innholdet

Alle deltakerne i de tre gruppene fikk en liten kapsel og to store kapsler fire ganger daglig, men visste ikke hva innholdet var.

I begynnelsen av studien hadde deltakerne i alle tre gruppene lignende symptomer på dyspepsi, og de ble evaluert på nytt etter henholdsvis 28 og 56 dager.

Alle pasientene i de ulike gruppene oppnådde lignende forbedringer i symptomer. Men siden gurkemeie, i motsetning til PPI, ikke gir bivirkninger, kan det vise seg å være et tryggere behandlingsvalg i fremtiden.

Dette er snakk om en relativt liten studie, og behandlingsperioden var relativt kort, så det trengs flere og større studier før man kan trekke noen endelige konklusjoner.

Forskerne er likevel optimistiske og mener at resultatene kan rettferdiggjøre bruk av gurkemeie i klinisk sammenheng.