Shutterstock

Kraftig vekst for alvorlig sykdom

Antallet mennesker som rammes av sykdommen, er ventet å øke dramatisk i løpet av de neste 25 årene. Og fedme gjør problemet verre.

Slitasjegikt er en tilstand som oppstår i ledd når den beskyttende leddbrusken gradvis forsvinner, slik at de blottlagte beinendene gnir mot hverandre. Dette fører til redusert bevegelighet og smerter i leddene og kan gå hardt ut over livskvaliteten.

Normalt forekommer slitasjegikt – også kjent som artrose – først og fremst hos eldre, men forskere har observert at det de siste tretti årene har blitt mer og mer utbredt i alle aldersgrupper. Det ser ut til at overvekt er en viktig årsak til dette.

Ut fra nyere beregninger anslår eksperter at nesten én milliard mennesker på verdensbasis vil være rammet av slitasjegikt innen 2050. Basert på den anslåtte befolkningen på 9,7 milliarder mennesker, ifølge FN, betyr dette at én av ti mennesker i verden vil ha lidelsen.

Betydelig økning

Forskerne bak studien har analysert økningen i slitasjegikt de siste tre tiårene i mer enn 200 land. I 1990 var det 256 millioner mennesker med artrose. I 2020 var det 595 millioner, en økning på 132 prosent. Vi må imidlertid ta hensyn til økningen i verdens befolkning. Fra 1990 til 2020 økte antallet mennesker i verden fra 5,2 til 7,8 milliarder, så den relative økningen i artrose er 55 prosent, noe som fortsatt er alarmerende.

«Med tanke på at folk lever lenger og verdens befolkning vokser, må vi forvente at dette vil legge et enormt press på helsevesenet i de fleste land», sier studieleder Jaimie Steinmetz ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Rammer hovedsakelig kvinner

Slitasjegikt forekommer oftest i knær og hofter, og ifølge den nye studien, som er publisert i The Lancet Rheumatology, er kneleddene fortsatt mest utsatt. Det vil imidlertid også være en betydelig økning i forekomsten av artrose i andre deler av kroppen, som albuer og skuldre.

Kvinner ser ut til å være mer utsatt enn menn: I 2020 var 61 prosent av artrosepasientene kvinner. Dette kan ha flere ulike årsaker.

«Det forskes mye på denne kjønnsforskjellen. Forskerne tror at det skyldes genetikk, hormonelle faktorer og anatomiske forskjeller», sier professor Jacek Kopek ved School of Population and Public Health ved University of British Columbia, som er medforfatter av studien.

Overvekt er en viktig årsak

Overvekt er viktig årsak til artrose, særlig i industriland, og ligger kanskje bak 20 prosent av tilfellene, mener forskerne bak studien.

I 1990 var overvekt ansvarlig for 16 prosent av alle tilfeller av artrose, og i 2020 hadde tallet steget til 20 prosent.

«Helsesystemene og myndighetene i ulike land har nå muligheten for å delta i identifiseringen av sårbare befolkningsgrupper, årsakene til problemet og utvikle strategier for å forebygge sykdommen», sier Liane Ong, ledende forsker ved IHME og medforfatter av studien.