Shutterstock

Hvert femte barn har et unaturlig forhold til mat

En stor sammenligning av barn og unge i 16 land avslører at hver femte har et unaturlig forhold til mat – og det er særlig jenter som er ofre for problemet.

Vi er sultne, vi spiser, vi blir mette. Hvis det var så enkelt, ville alt være i skjønneste orden, men det er det ikke. En grundig analyse av i alt 32 offentliggjorte studier – en såkalt meta-analyse – avslører at hvert femte barn i verden ikke har et normalt forhold til den maten de putter i munnen. Det er forskere fra en rekke land, inkludert England, Spania og USA, som står bak den nye oversikten.

Meta-analysen omfatter i alt 63 181 barn i alderen 6–18 år, og 16 ulike land i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Afrika er representert.

Tallene, som er offentliggjort i JAMA Pediatrics, bekymrer forskerne som står bak analysen.

Vanligst hos jenter

«Det er avgjørende å identifisere omfanget av disse spiseforstyrrelsene og fordelingen i ulike risikogrupper slik at vi kan forebygge og behandle problemet», uttaler en av forskerne, Jose Francisco Lopez-Gil fra Castilla-La Mancha-universitetet i Spania.

Meta-analysen avslørte at tendensen særlig er utbredt blant jenter. 30 prosent av jentene utviste tegn til spiseforstyrrelser, nesten dobbelt så høyt som blant gutter. Det ble også observert en økt tendens til spiseforstyrrelser blant eldre barn og hos de som hadde et høyt BMI-tall (Body Mass Index).

Kan være arvelig

Forskerne brukte et fempunkts spørreskjema som kalles SCOFF, som ofte brukes til å identifisere spiseforstyrrelser. Deltakerne svarer på spørsmål om følelsene sine rundt det å spise, konstatert vekttap innen nyere tid, kroppsoppfatning og forhold til mat.

Vitenskapen vet ikke nøyaktig hva som forårsaker spiseforstyrrelser, men det kan være arvelig. Barn kan ha 7–12 ganger høyere risiko for en spiseforstyrrelse hvis en av foreldrene, et søsken eller et annet familiemedlem har hatt problemet. Det er også forskning som tyder på en sammenheng mellom spiseforstyrrelser og sosiale medier.