Shutterstock
kvinne tørker støv av et bort

Hva består egentlig støv av?

Støv har vi overalt. Men hva er støv, og når kan støvet sies å være helsefarlig?

Støv er en fellesbetegnelse på alle typer partikler både av organisk og ikke-organisk opprinnelse som er så små at de kan holde seg svevende i luften i kortere eller lengre tid. Jo større overflate partiklene har i forhold til vekten, desto lenger kan de holde seg i luften etter at de er blitt virvlet opp fra underlaget. Støvet vi finner innomhus, består stort sett av døde, frastøtte hudceller fra mennesker og dyr. Men avhengig av hvilke aktiviteter som finner sted i rommene, inneholder husstøv også blant annet papir- og tøyfibre, byggematerialer, insektrester pollenkorn og soppdannelser. I rom med vanlige aktiviteter varierer støvmengden fra 0,05 til 1,00 mg/m3. De mest omfattende støvmengdene finner vi i rom med høy aktivitet og der folk røyker, og støvet begynner å bli helsefarlig når konsentrasjonen blir fra 3 til 5 mg/m3. Støv finnes også i naturen der det kommer fra fjell som forvitrer samt menneskelige aktiviteter. I universet finnes det til og med kosmisk støv.