Her er den oversette årsaken til hjerte-kar-sykdommer

Legevitenskapen har lenge betraktet kolesterol som den verste fienden for hjertehelsen. Men forskning avslører en mye større trussel.

Forskerne har analysert resultatene av tre store studier der ulike behandlinger av blodpropp i hjertet og hjerneslag ble testet på til sammen 31 245 pasienter.

© Shutterstock

Hjerte-kar-sykdom dreper flere mennesker enn noe annet, og gjennom flere tiår har leger vært overbevist om at kolesterol var den virkelig store synderen. Tidligere studier hadde nemlig vist at det var flere hjerneslag med dødelig utgang blant personer med høyt innhold av det «dårlige» kolesterolet – også kjent som LDL (low-density lipoprotein) – i blodet.

Samtidig visste forskere at kolesterol var en av hovedbestanddelene i de plakkdannelsene som innsnevrer blodårene og i verste fall kan gå i stykker slik at fragmenter kiler seg fast i hjertets kranspulsårer med risiko for en dødelig blodpropp i hjertet.

Det viser seg imidlertid at det er feil fiende vi har rettet kikkerten mot. Det er ikke kolesterol som er den store trusselen.

Tydelig større risikofaktor

Det er inflammasjon som er problemet.

Amerikansk forskning avslører at blant folk som tar kolesterolsenkende statiner, er inflammasjon en tydelig større risikofaktor for blodpropp i hjertet og hjerneslag enn hvis man fortsatt har økt kolesterol.

«Det gir seg selv at hvis vi ikke ser på kroppens inflammatoriske respons, vil vi aldri vinne over disse sykdommene. Det er ikke lenger en hypotese, men en dokumentert kjensgjerning», uttaler Paul Ridker, som er kardiovaskulær epidemiolog og biomedisinsk forsker og en av forskerne som står bakstudien som er offentliggjort i The Lancet.

C-reaktivt protein avslører inflammasjon

Forskerne har analysert resultatene av tre store studier der ulike terapier mot blodpropp i hjertet og hjerneslag ble testet på til sammen 31 245 pasienter som alle tok kolesterolsenkende statiner.

Først ble blodet til deltakerne analysert for henholdsvis kolesterolet og et naturlig stoff som heter C-reaktivt proteinet (CRP) og er en såkalt markør for inflammasjonen i kroppen. De tre studier avslørte at økt CRP var en tydelig større risikofaktor for hjerte-kar-dødelighet enn kolesterol.

268 prosent høyere dødelighet

Pasienter med de høyeste CRP-verdiene hadde en 268 prosent høyere hjerte-kar-dødelighet enn pasienter med de laveste verdiene. Til sammenligning ble et økt kolesterolnivå bare forbundet med en 27 prosent høyere hjerte-kar-dødelighet. Høy CRP betyr mer inflammasjon, så det er etter alt å dømme de inflammatoriske prosessene som er problemet.

Det viser seg også at plakkdannelsene i blodårene er gjennomsyret av inflammasjon og immuncelle-aktivitet. Dyreforsøk har dessuten vist at åreforkalking med høy inflammasjonsgrad er mer tilbøyelig til å sprekke og sende kanskje dødelige fragmenter ut i blodet, så det viktige er å finne strategier til å bekjempe av inflammasjonen.

Næringsstoffer beskytter

Det har lenge versert teorier som underbygger at kolesterol ikke utgjør en trussel med mindre det blir oksidert av frie oksygenradikaler, og en inflammatorisk reaksjon starter. Studier har vist at visse næringsstoffer til og med har en anti-inflammatorisk effekt. Det gjelder blant annet omega-3-fettsyrer fra fisk samt C-vitamin, D-vitamin, selen og sink.

En av de mest overbevisende studiene til nå er utført av forskere fra Linköping Universitetshospital og Karolinska Institutet i Stockholm. Ved å gi en kombinasjon av selen og koenzym Q10 til eldre personer i fire år lyktes det å redusere den kardiovaskulære dødeligheten med 54 prosent. Forskerne la merke til at behandlingen reduserte CRP-nivået i blodet, og det senket også andre inflammasjonsmarkører som osteopontin og sP-selectin.