Har alle godt av melk?

Har alle voksne mennesker godt av å drikke melk?

Milk

Størsteparten tåler ikke melk

Spedbarn har godt av det morsmelken inneholder, men både evnen til å tåle og lysten på melk forsvinner hos brorparten av verdens befolkning når ammeperioden utløper.

Det skyldes at melk inneholder det energirike sukkermolekylet laktose. Laktose kan ikke tas opp i tarmen, men må brytes ned til blant annet glukose av enzymet laktase før energien kan utnyttes.

Hvis nedbrytingen uteblir, vil laktosen forstyrre tarmen, gi diaré og i verste fall føre til underernæring.

Flest nordeuropeere kan tåle melk

Stort sett alle mennesker har genet som danner laktase, men genet blir vanligvis mindre aktivt når ammeperioden er over. Hos omtrent en tredel av verdens befolkning, og særlig i Nord-Europa, har en genmutasjon imidlertid ført til at genet for laktase fortsetter å være aktivt hele livet.