Wikimedia Commons
Tændt gaskomfur

Gasskomfyrer kan skade barns helse

Gass har også blitt dyrt, så det er kanskje ikke noen god idé å gå over til gass.

Mange matinteresserte foretrekker gasskomfyr, og på hytta kan det være veldig nyttig.

Men det er kanskje ikke noen god idé hvis man har barn.

Ifølge en amerikansk studie viser det seg nemlig at å lage mat på gasskomfyr kan føre til helseproblemer.

Resultatene viser blant annet at gasskomfyrer er skyld i 12,7 prosent av alle astmatilfeller blant amerikanske barn.

Kjent kunnskap

Studien er ikke den første til å påpeke farene ved å bruke gasskomfyr, men de nye tallene tegner et bilde av omfanget.

Resultatene viser nemlig at gasskomfyrer og gassovner er skyld i at 650 000 barn i USA har fått astma.

Men problemet gjelder ikke bare USA.

Ifølge Wynne Armand, som er lege ved Massachusetts allmennsykehus, anslås det at nesten 2 millioner barn i 2019 har fått astma etter å ha blitt utsatt for nitrogendioksid, NO2, først og fremst fra gasskomfyrer.

Det skrev hun i det vitenskapelige tidsskriftet Harvard Health Publishing i september i fjor.

Sanksjoner er en mulighet

Tidligere studier har dokumentert sammenhengen mellom astma og bruken av gasskomfyrer,men en iøynefallende meta-studie retter ytterligere oppmerksomhet mot problemet.

Den viser nemlig at barn fra hjem med gasskomfyr har 42 prosent høyere risiko for symptomer på astma.

I tillegg viser studien at 24 prosent av barna hadde høy risiko for kronisk astma.

Og det vekker bekymring i flere forbrukerorganisasjoner.

«Det er en skjult fare, og alle tiltak er aktuelle. Produkter som ikke er sikre, kan forbys», sier bransjekonsulent Richard Trumka jr. til Bloomberg.

Om debatten fører til lovendringer på området, er imidlertid fortsatt usikkert.