Shutterstock / Evgeny Bakharev

Frokosten er avgjørende for den mentale helsen til barn og unge

Barn og tenåringer som ikke spiser frokost hjemme til daglig, men i stedet spiser på farten, har en betydelig høyere risiko for å få psykososiale problemer.

«Å hoppe over frokosten eller å innta frokost på farten er for barn og unge direkte forbundet med en økt sannsynlighet for psykososiale problemer.»

Det er den klare talen fra forsker og postdoktor José Francisco López-Gil ved det spanske Castilla-La Mancha-universitetet i Ciudad Real.

Sammen med tre andre forskere fra England og Spania har Lopez-Gil analysert 3772 svar i den såkalte store spanske helseundersøkelsen fra 2017.

Og her fant teamet en direkte kobling mellom mental helse og inntak av frokost – ikke minst hvor de unge inntar frokosten.

Faktisk viste det seg ifølge forskernes data at i aldersgruppen 4–14 er det nesten like skadelig for den psykiske helsen å spise frokost ute som det er å droppe måltidet helt.

Psykososiale helseproblemer defineres som psykiske problemer som påvirker sosiale relasjoner negativt.

© Shutterstock

Psykososiale problemer

Definisjonen av psykososiale problemer er psykiske problemer eller utfordringer som har en direkte negativ innflytelse på evnen til å danne sunne sosiale relasjoner.

Disse kan blant andre omfatte

  • lav selvtillit
  • angst
  • depresjon
  • liten evne til å akseptere egne feil
  • lav empati
  • humørsvingninger

«Resultatene våre indikerer at det ikke bare er viktig å spise frokost, men at det også er veldig viktig hvor de unge menneskene inntar frokosten – og hva den består av», sier Lopez-Gil om forskernes oppdagelse.

Forskerteamet mener sammenhengen har noe å gjøre med at frokost inntatt på farten ofte er mindre næringsrik enn måltider tilberedt av foreldre.

Samtidig legger ikke forskerne skjul på at de ser en sammenheng mellom mental helse hos de unge og den sosiale og familiære relasjonen som skapes rundt et sunt og rolig frokostbord med familien.

Unngå egg, ost og kjøtt på frokostbordet

Og det er heller ikke uvesentlig hva man spiser til frokost. Her fant forskerne også klare indikasjoner i datamaterialet.

Forskerne anbefaler melk, te, sjokolade, kakao, yoghurt, fullkornprodukter som for eksempel havregryn eller müsli, ristet brød og annet bakverk.

Derimot bør man holde seg unna egg, skinke og ost – vanligvis matvarer med høyt fett- og kolesterolinnhold.

For at man skal unngå psykososiale helseproblemer hos unge mennesker bør frokosten dessuten inneholde melkeprodukter og/eller kornprodukter. José Francisco López-Gil

Selv om dataene er begrenset til Spania, er resultatene i tråd med tidligere funn. Samtidig poengterer forskerne at land eller regioner der for eksempel skolen tilbyr sunn og næringsrik frokost, godt kan ha andre resultater.

«Oppdagelsene våre underbygger behovet for å fremme ikke bare frokosten som en viktig del av en sunn livsstil, men også at frokost bør inntas hjemme», sier Lopez-Gil.

«For at man skal unngå psykososiale helseproblemer hos unge mennesker bør frokosten dessuten inneholde melkeprodukter og/eller kornprodukter – og mindre av visse animalske matvarer med høyt innhold av mettet fett og kolesterol.»

Neste skritt på området er en nærmere studie av årsak og virkning slik at det kan avklares nøyaktig hvorfor barn og unge som hopper over frokosten eller inntar den på farten, oftere opplever psykiske utfordringer som påvirker dem sosialt.