Shutterstock

Forsøk: Langvarig faste kan være skadelig

Lang tid uten mat kan være skadelig for kroppens forsvarsmekanisme, viser amerikansk forskning.

Faste har lenge blitt brukt i kampen mot kreft, fedme, hjertesykdom og andre kroniske lidelser. Nå viser det seg at hvis fasten strekker seg over et døgn, kan det svekke immunforsvaret.

Det har amerikanske forskere funnet fram til ved å studere immunforsvaret hos fastende mus. De så på antallet hvite blodlegemer, som kalles monocytter, som er en viktig del av kroppens forsvar mot blant annet infeksjon.

Voldsom stigning i monocytt-tallet

Først analyserte forskerne blodprøver fra fem mus som ikke hadde fått mat på 24 timer. En sammenligning med blodprøver fra mus som spiste normalt, viste at de fastende musene bare hadde en tiendedel så mange monocytter i blodet. Først er det tegn til et dårligere immunforsvar.

Det viste seg imidlertid at monocyttene i de fastende musene bare hadde beveget seg fra blodet til ryggmargen, der de gikk i dvale. Så skjedde det noe interessant. For da de fastende musene fikk mat igjen, ble monocyttene vekket til live, slik at monocytt-tallene ble fire ganger høyere enn hos ikke-fastende mus.

Skapte inflammasjon

Det store spørsmålet var nå hvordan denne voldsomme økningen i monocytt-tallet påvirker evnen til å forsvare seg mot en infeksjon. Neste skritt var å injisere i alt 45 mus med en bakterie som fører til lungeinfeksjon. 23 av de 45 musene – knapt halvparten – hadde fastet i 24 timer før injeksjonen før de fikk adgang til mat.

«Som forventet steg monocytt-tallet voldsomt hos de fastende musene og førte til noe som kalles for monocytose og vanligvis er tegn på inflammasjon», forteller forskningsleder Filip Swirski fra Icahn School of Medicine i New York til Illustrert Vitenskap.

Årsaken til mye høyere dødstall

Studien viste at nesten 90 prosent av de musene som hadde fastet før innsprøytingen, døde etter 72 timer. Hos de musene som ikke hadde fastet, døde bare 60 prosent. Det var helt klart den voldsomme inflammasjonen som ga de fastende musene dødsstøtet.

«Vi kunne se at monocyttene som hadde overlevd i ryggmargen hos de fastende musene, oppførte seg annerledes enn normalt. Det hadde skjedd genetiske endringer som gjorde monocyttene mye mer aggressive slik at de reagerte voldsomt på infeksjonen, noe som førte til hyperinflammasjon», sier Swirski.

Et spørsmål om balanse

Å faste i 24 timer er åpenbart problematisk, men hva om fasten varer kortere?

En annen amerikansk forsker, Satchidananda Panda, fra Salk Institute for Biological Studies i California, har gjennomført forsøk som viser at 15 timers faste forbedrer immunfunksjonen hos mus. Dessuten varer de fleste fasteprogrammer til mennesker mindre enn 24 timer.

«Som med så mange andre ting i livet er det viktig med den rette balansen. Ting som kanskje er gunstige på en måte, kan vise seg å ha en rekke uventede effekter på andre områder», avslutter Swirski.