Forskning fastslår: Alkohol og tobakk er mye farligere enn hasj

Målt på både dødelighet for enkeltpersoner og stoffets negative innflytelse på samfunnet fastslår ny forskning at hasj er minst skadelig av alle stoffer, mens alkohol og tobakk er de helt store morderne.

Stoffer på glasplade

Ved bruk av en nyskapende metode til måling og sammenligning av dødelighet har tyske og kanadiske forskere bevist det tidligere forsøk har antydet:

Av alle stoffer – lovlige som ulovlige – mennesket inntar, er alkohol med god margin det dødeligste.

Deretter kommer nikotin, kokain og heroin, mens cannabis (hasj) er det minst farlige.

Forskernes konklusjon er at verden er bedre tjent med å fokusere på følgevirkningene av tobakk og alkohol enn av all verdens illegale stoffer.

Fra alkohol til coke og hasj til heroin

Forskergruppen med professor og verdenskjent misbruksekspert, dr. Jürgen Rehm, i spissen, er de første til å ha gjennomført en samlet studie av risiki ved en rekke stoffer: heroin, nikotin, cannabis, kokain, alkohol, amfetamin, metadon og MDMA.

Metoden, Margin of Exposure (MoE), som de har benyttet til risikovurdering, sammenligner mengden stoff som skal til for å gi negative effekter, med mengden brukerne av stoffet reelt inntar.

Jo høyere forbruk i forhold til margin for negative effekter, desto større risiko innebærer stoffet.

Hasj langt mindre skadelig enn alkohol

Resultatene er knivskarpe og helt entydige: Alkohol overgår alle andre stoffer i dødelighet og risiko – både på det individuelle plan og for samfunnet som helhet.

På det individuelle plan er alkohol og nikotin de store morderne og sammen med heroin og kokain ”høyrisiko"-stoffer, mens cannabis, amfetamin, metadon og MDMA er mye mindre farlige.

Ser man på et samfunnsmessig plan, er lovlig alkohol eneste ”høyrisiko"-stoff og ikke mindre enn 114 ganger så farlig og dødelig som cannabis.

Forskerne understreker at undersøkelsen ikke tar hensyn til langtidseffekter som kreft eller sosiale faremomenter som deling av skitne kanyler.