Forskere oppdager uventet årsak til kreftspredning

Amerikanske forskere har ved en tilfeldighet oppdaget en liten komponent som kan spille en avgjørende rolle i spredningen av kreftceller.

Knude

Forskerne bak studien har bare sett på lungekreftceller, men de mener at den lille komponenten spiller en rolle ved flere typer kreft, blant annet brystkreft, bukspyttkjertelkreft og tykktarmskreft. Tegningen viser immunceller som angriper en kreftcelle.

© Shutterstock

Hvis celler fra en kreftsvulst løsner og beveger seg rundt i kroppen via lymfesystemet eller blodårene, kan de danne svulster andre steder i kroppen.

Dette kalles metastaser og er en av de største utfordringene i kreftbehandlingen.

Nå har forskere fra Keck School of Medicine ved University of Southern California oppdaget en liten komponent som kan spille en nøkkelrolle i spredningen av kreftceller, noe som gjør den til et mulig mål for framtidige behandlinger.

I sentrum for studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS, står et spesielt protein som kalles GRP78.

Proteinet hjelper normalt andre store proteiner i kroppen med å folde seg sammen til en tredimensjonal struktur slik at de kan fungere og utføre sine oppgaver.

Forskerne vet fra egne tidligere studier at GRP78 kan kapres når celler er under press fra for eksempel virusinfeksjoner eller kreft, og at det kan bidra til at kreftceller vokser og motstår behandling.

I den nye studien viste det seg at GRP78 ikke bare blir kapret – proteinet endrer også plassering i cellen. En av forskerne oppdaget dette ved en tilfeldighet da han undersøkte sammenhengen mellom GRP78 og et spesifikt kreftgen.

Endrer plass i cellen

GRP78 befinner seg normalt i et spesielt nettverk av sekker og rør i cellen som kalles endoplasmatisk retikulum.

Slik utvikler kreft seg

Sådan udvikles kræft

En celle endrer seg

Cellen kan plutselig dele seg unaturlig raskt og ignorere normale vekstsignaler.

1

Cellen løper løpsk

Cellen reparerer ikke nye feil (mutasjoner) i genene, noe som øker faren for at farlige mutasjoner oppstår.

2

Cellen blir udødelig

En mutasjon gjør cellen udødelig, slik at kroppen ikke kan drepe den. De muterte cellene har nå blitt til en svulst.

3

Blodårer dannes

Svulsten bygger nye blodkar for å sikre rikelig med oksygen til kreftvevet slik at det kan vokse videre.

4

Kroppen invaderes

Kreftceller fra svulsten beveger seg med blodet rundt i kroppen, invaderer nye organer og danner metastaser.

5
© Claus Lunau

Men når cellen utsettes for stress, for eksempel på grunn av kreft, ser det ut til at proteinet vandrer til cellens kontrollsenter, kjernen. Her kan proteinet, ifølge forskerne, endre cellens atferd og til slutt gjøre kreftcellene mer mobile og invaderende.

Cellekernen

Den øverste rekken viser menneskelige lungekreftceller med GRP78 i cellekjernen (blått), og den nederste rekken viser celler uten GRP78 i kjernen. Den grønne fargen viser en gruppe proteiner som inngår i det såkalte celleskjelettet, som gir cellen form.

© Ze Liu, PhD, and Amy Lee, PhD

«Å se GRP78 i kjernen, som kontrollerer proteinproduksjonen, er en stor overraskelse», sier Amy S. Lee, professor i molekylærmedisin ved Keck School of Medicine og hovedforfatter av studien, i en pressemelding.

Hun og resten av teamet som står bak studien, håper at oppdagelsen kan hjelpe forskere med å forhindre fiendtlig kapring av celler og dermed forbedre dagens kreftbehandling.

En pågående studie tyder på at små molekyler som blokkerer GPR78, kan være i stand til å blokkere proteinets aktiviteter i cellekjernen.