Shutterstock

Forskere: Legemiddel som kan få tennene til å vokse, skal snart testes på mennesker

Et nytt legemiddel har vist lovende resultater i forsøksdyr og kan gjøre det mulig for mennesker å utvikle et tredje tannsett.

Vi får ikke nye tenner når vi har utviklet vårt andre tannsett.

Derfor er slitasje og skader på tennene dessverre permanente.

Men japanske forskere fra Kitano Medical Research Institute prøver nå å endre på dette med et nytt medikament som skal gjøre det mulig å utvikle et tredje tannsett.

I 2021 utviklet forskere et antistoff som kan blokkere aktiviteten til proteinet USAG-1, som har vist seg å begrense tannveksten hos mus og ildere.

Da forskerne brukte det nye antistoffet på forsøksdyrene, utviklet de angivelig en ekstra fortann.

Neste år vil forskerne begynne å undersøke om mennesker kan behandles med antistoffet uten risiko for alvorlige bivirkninger.

Lovende potensial – men en lang vei å gå

De kliniske forsøkene på mennesker er i første omgang rettet mot pasienter med den genetiske tilstanden anodonti, som gjør at barne- og voksentenner ikke utvikler seg normalt.

På sikt håper forskerne imidlertid at medikamentet kan bli et alternativ til proteser og implantater for alle som av en eller annen grunn har mistet tenner.

Her ser du en ny tann som vokste ut hos en mus som ble behandlet med forskernes ennå ikke navngitte antistoff.

© Kitano Medical Research Institute

De japanske forskerne sier selv at medikamentet i beste fall kan være tilgjengelig innen utgangen av dette tiåret hvis de kommende forsøkene er vellykkede.

Foreløpig er dette imidlertid mer en mulighet enn en realitet.

Hvis antistoffet fører til bivirkninger, kan det imidlertid ta lang tid før legemiddelet kommer på markedet, ifølge forskerne.