Shutterstock

Forskere kobler koffein til to konkrete helsegevinster

Men det er nødvendig å følge opp de lovende resultatene med mer forskning, understreker de.

Mange kjenner til gleden ved en ferskbrygget kopp kaffe.

Uansett om den blir inntatt om morgenen, i løpet av en krevende arbeidsdag eller etter jobb, er det mange som setter pris på drikkens oppkvikkende effekt.

Nå tyder forskning på at det også er andre gevinster.

En svensk-britisk studie publisert i BMJ Medicine kobler nemlig høyere nivåer av koffein i blodet med lavere BMI og mindre risiko for type 2-diabetes.

Imidlertid understreker forskerne at resultatene ikke er en oppfordring til å drikke mer kaffe.

Det er nemlig fortsatt behov for mer forskning på området før man kan konkludere noe sikkert, heter det i en pressemelding.

Brukte spesiell metode

Den omfattende studien bygger på data fra nesten 10 000 personer. Forskerne analyserte det store datasettet ved å bruke en relativt ny metode som kalles mendelsk randomisering.

Det er en metode som gjør det mulig å ta høyde for folks gener. Forskergruppen valgte ut de to genvariasjonene CYP1A2 og AHR, som er forbundet med en lavere koffein-metabolisme.

Genvariasjonene betyr at koffeinet man inntar, blir lengre tid i kroppen enn hos andre.

Ifølge forskerne drakk personer med de to genvariasjonene gjennomsnittlig mindre kaffe enn andre. Men likevel var koffeinnivået i blodet høyere.

Kopp kaffe
© Shutterstock

Hvorfor blir man oppkvikket av koffein?

Forskernes analyse viste samtidig at personene med genvariasjonene hadde lavere BMI og mindre risiko for type 2-diabetes sammenlignet med resten av personene. Derimot kunne ikke forskerne se en sammenheng mellom genvariasjonene og en mindre forekomst av hjerte-kar-sykdommer.

Analysen av den gunstige effekten stemmer godt overens med tidligere studier.

Tidligere forskning har nemlig også indikert at det er en forbindelse mellom et høyt kaffeinntak og en redusert risiko for type 2-diabetes og andre hjerte-kar-sykdommer, skriver forskerne.

Ifølge forskerne er det verdt å merke seg at det er en del usikkerhet forbundet med studien. Blant annet har forskergruppen først og fremst sett på personer av europeisk opprinnelse, og bare tatt høyde for to spesifikke genvariasjoner.