Shutterstock

Forskere har funnet ny årsak til kvinnelig fertilitetsproblem

Japanske forskere har funnet overraskende forklaring på hvorfor noen kvinner rammes av endometriose.

Opptil ti prosent av kvinner i fruktbar alder blir rammet av endometriose, en smertefull tilstand som kan være forbundet med nedsatt fruktbarhet.

Man vet ikke så mye om hvorfor det bare er noen kvinner som utvikler denne tilstanden, men japanske forskere har oppdaget en tidligere ukjent årsak.

Antibiotikabehandling hjalp

I en studie av 155 japanske kvinner fant forskerne bakteriearten Fusobacterium hos 64 prosent av dem som hadde endometriose, man bare hos 7 prosent av dem som ikke hadde problemet. Fusobacterium finnes naturlig i munnhulen og tarmen hos mennesker.

I senere forsøk med endometrioserammede mus som hadde blitt smittet av Fusobacterium, observerte forskerne at når musene ble behandlet med antibiotika, reduserte dette størrelsen på og antallet av skadene som opptrer i forbindelse med endometriose.

Forbundet med kraftig smerte

«Det er helt avgjort visse ting som får oss til å anta at bakterier er forbundet med endometriose. Det er ikke bare et spørsmål om gener», forklarer Elise Curtois, som forsker på endometriose ved Jackson-laboratoriet i den amerikanske delstaten Connecticut.

Det vanligste symptomet ved endometriose er smerte som ofte kan være nokså kraftig. De eksisterende behandlingsmulighetene begrenser seg til hormonterapi og kirurgi.

«Vi vil finne nye behandlingsmetoder, men først må vi vite mer om hvorfor noen kvinner har denne lidelsen», sier Yutaka Kondo, som er kreftbiolog ved universitetet i Nagoya i Japan og en av forskerne som står bak studien.

Redusert fertilitet og økt kreftrisiko

Endometriose oppstår ved at endometrien, slimhinnen som dekker innsiden av livmoren, vandrer til andre deler av kroppen, der den kan vokse seg fast. Det gjelder vanligvis organer i bekkenområdet.

Dette fører ofte til skader på livmoren, egglederne og eggstokkene, og det kan være forbundet med nedsatt fertilitet. Kvinner med skader på eggstokkene har dessuten en økt risiko for eggstokkreft.

Neste skritt blir å gjennomføre en klinisk studie av endometrioserammede kvinner for å finne ut om behandling med antibiotika kan hjelpe.