Shutterstock

Forskere har funnet et nytt våpen mot aggressiv lungekreft

Et preparat viser lovende resultater mot småcellet lungekreft, som har en dødelighet på helt opp mot 95 prosent.

Lungekreft er den kreftformen som dreper flest i verden.

Det skyldes dels at det ikke er så mange symptomer i sykdommens tidlige stadier, og dels at pasientene ofte utvikler resistens overfor cellegift.

Det gjelder særlig den aggressive småcellede lungekreften, som utvikler seg raskt og har en dødelighet på opp mot 95 prosent. Omkring 15 prosent av alle med lungekreft har småcellet lungekreft.

Pasientene responderer som regel positivt på den første behandlingen, men utvikler ofte raskt resistens og får tilbakefall som ikke kan behandles.

Hittil har derfor behandlingsmulighetene vært begrenset. .

Forskere ved Monash-universitetet i Australia har nemlig funnet et preparat som ser ut til å holde resistensen under kontroll og mer enn fordoble levealderen for pasientene.

Ved å undersøke gener som ofte er uttrykt i kreftceller, såkalte onkogener, oppdaget forskerne at en bestemt gruppe, MYC-onkogener, var overrepresentert etter cellegift og forbundet med utvikling av resistens.

De lette derfor i medisinske databaser for å finne preparater som kunne motvirke effekten. Og søket ga resultater.

Fimepinostat, som allerede prøves ut som behandling av hjernesvulster hos barn, hadde de rette egenskapene, og forsøk på mus viste senere at behandling med preparatet både reduserte størrelsen på svulster og forlenget levealderen.

Når fimepinostat ble brukt i kombinasjon med andre medisiner, var effekten enda bedre.

Neste skritt er kliniske forsøk på mennesker, som forskerne håper å kunne sette i gang med raskest mulig.