Shutterstock
hjertesvigt

Forskere finner sammenheng mellom mangel på et viktig næringsstoff og hjertesvikt

Lave nivåer av et bestemt mineral i blodet kan doble risikoen for hjertesvikt – selv hos personer uten tidligere hjerteproblemer, viser svensk forskning.

Hjertet har aldri fri. Den hardtarbeidende muskelen trekker seg rytmisk sammen døgnet rundt fra vugge til grav for å sikre at blodet når ut til alle deler av kroppen.

Noen mennesker kan imidlertid utvikle en tilstand som kalles hjertesvikt, der hjertet plutselig mister pumpekraften og ikke lenger klarer å forsyne kroppens organer og vev med tilstrekkelige mengder blod og dermed oksygen og næringsstoffer.

Hjertesvikt kan skyldes mange ting, fra høyt blodtrykk og alkoholmisbruk til hjerterytmeforstyrrelser eller medfødte hjertefeil. Men det kan også følge i kjølvannet av mangel på et viktig mineral, ifølge forskning fra Lunds universitet i Sverige.

Selen er et livsviktig næringsstoff som vi får i oss fra fullkorn, kjøtt, innmat, fisk og skalldyr. Likevel er selennivået i kostholdet til mange europeere lavt (https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/02/selenium-deficiency-promoted-by-climate-change.html), noe som delvis skyldes mangel på selen i jordbruksjorden.

Ifølge en ny studie som er publisert i tidsskriftet Free Radical Biology and Medicine, kan konsekvensen av å få i seg for lite selen være hjerteskade.

«Studien vår viser at det er en sammenheng mellom lave selennivåer i kroppen og økt risiko for å utvikle hjertesvikt ved en oppfølgingsperiode på 15 år. Hos de 20 prosentene som hadde de laveste selennivåene i blodet, var risikoen dobbelt så høy», sier postdoktor Amra Jujic, som forsker på hjerte- og karsykdommer ved Lunds universitet og har ledet studien, i en pressemelding.

Høyest risiko ved størst mangel

Forskerteamet brukte data fra den store epidemiologiske studien Malmö Förebyggande Medicin, som omfattet 4 803 menn og kvinner med en gjennomsnittsalder på 70 år.

Ved å se på deltakernes seleninntak og hvor mange som ble rammet av hjertesvikt, fant forskerne at den femtedelen som hadde lavest selennivå i blodet, hadde høyest risiko for hjertesvikt.

Forskerne understreker at de foreløpig ikke vet om det er selenmangelen som påvirker risikoen for hjertesvikt, eller om det er hjertesvikten som påvirker selennivåene i kroppen.

«Vi planlegger derfor å undersøke hvordan mennesker med og uten hjertesvikt responderer på selenbehandling. Dette er noe vi vil se på i randomiserte kliniske studier, i første omgang hos pasienter som har fått diagnosen hjertesvikt, sier en av forskerne bak den nye studien, overlege og kardiolog Martin Magnusson ved Skånes universitetssykehus.

Allerede i 2013 påviste skandinaviske forskere under ledelse av professor og kardiolog Urban Alehagen ved Linköpings universitetssykehus en klar sammenheng mellom selennivået i blodet og kardiovaskulær dødelighet i [KiSel-10-studien] (https://seleniumfacts.com/index.php/kisel-10-study), publisert i International Journal of Cardiology.

I studien fikk 443 menn og kvinner et tilskudd av selen og det vitaminrelaterte stoffet koenzym Q10 – eller juksetabletter. Forskerne observerte 54 prosent færre hjerte- og karrelaterte dødsfall blant dem som fikk de aktive tilskuddene.

De [nyeste nordiske næringsstoffanbefalingene har oppjustert (https://pub.norden.org/nord2023-003/selenium.html) det anbefalte daglige inntaket av selen for både menn og kvinner. Ifølge de nye anbefalingene bør menn få i seg 90 mikrogram daglig og kvinner 75 mikrogram.