Shutterstock

Forskere finner kobling mellom brus og skallethet

Legevitenskapen har lenge hatt en mistanke om en sammenheng mellom høyt sukkerforbruk og hårtap. Nå viser en ny kinesisk studie at skallethet kan være en konsekvens av økt sukkerinnhold i blodet.

Det har alltid eksistert skallede menn – og kvinner –, men forekomsten av hårtap har steget kraftig gjennom årene, og det samme gjelder forbruket av sukkerholdige drikker. Det store spørsmålet er om det kan være en sammenheng?

I mange år har legevitenskapen hatt en mistanke om at høyt sukkerforbruk kan være skyld i hårtap, og nå viser en ny kinesisk studie offentliggjort i tidsskriftet Nutrients at det med all sannsynlighet kan trekkes en mer eller mindre direkte linje mellom inntaket av søte drikker og risikoen for en tynnere hårprakt.

Fylte ut spørreskjemaer anonymt

Det er forskere fra Tsinghua-universitetet i Beijing som har studert inntaket av sukkerholdige leskedrikker hos en stor gruppe menn mellom 18 og 45 år.

Ved hjelp av spørreskjemaer som deltakerne ble bedt om å fylle ut anonymt, har forskerne innhentet opplysninger om forbruk av leskedrikker, eventuelle helseproblemer, forbruk av alkohol og tobakk, samt problemer med hårprakten. Det ble også stilt en rekke psykologiske spørsmål.

Fire liter sukkerdrikk i uka

Det var et nokså tankevekkende resultat de kom fram til.

For eksempel viste det seg at deltakere med skallethet drakk nesten fire og en halv liter sukkerholdig leskedrikk hver uke, dobbelt så mye som de som ikke hadde mistet hår.

De kinesiske forskerne understreker at det trengs flere studier for å fastslå sammenhengen sikkert. Men det er ikke første gang vitenskapen har observert en sammenheng mellom sukker og hårtap.

Ny forskning gir håp for de skallede.

© Shutterstock

Les også:

Insulinresistens og inflammasjon

Allerede i år 2000 oppdaget finske forskere at folk med høyt blodtrykk, insulinresistens og fedme hadde større tilbøyelighet til å være skallede. Det er flere mekanismer som kan spille inn, for eksempel at høyt sukkerinntak kan virke inflammatorisk og gjøre at kroppen ikke produserer nok av de hormonene som er nødvendige for sunn og normal hårvekst.

For mye sukker skader helsen

At man vil bevare hårprakten trenger ikke være det eneste motivet for å begrense sukkerforbruket.

Et stort inntak av raffinert sukker og lettomsettelige karbohydrater er nemlig skadelig på mange andre måter. Det kan for eksempel gjøre at kroppen reagerer dårligere og dårligere på insulinet som bukspyttkjertelen produserer. Resultatet kan bli insulinresistens og i verste fall type 2-diabetes. Dessuten forbinder forskere høyt daglig sukkerinntak med fedme og økt risiko for hjerte-kar-sykdommer.