Shutterstock
Ældning alder

Forskere: Disse følelsene kan gjøre deg eldre raskere enn røyking

Amerikanske og kinesiske forskere har beregnet at to ulike følelser akselererer aldringsprosessen raskere enn røyking.

Når du røyker, fremmer det din biologiske aldring med synlige tegn på blant annet huden.

Nå har et team amerikanske og kinesiske forskere imidlertid påvist at det setter mye mer fart på aldringsprosessen hvis folk er ensomme eller ulykkelige.

De har sammenlignet en rekke ulike fysiske og mentale faktorer for å se hvordan disse påvirker den biologiske aldringen av kroppen. I den forbindelse har de sett at ensomhet, dårlig nattesøvn og en følelse av å være ulykkelig har en betydelig større negativ påvirkning på aldringsprosessen enn røyking.

Brukte «aldringsklokke» til beregningene

«Kroppen og sjelen er forbundet – det er hovedbudskapet vårt», forklarer Fedor Galkin, som var med på å utføre den nye studien.

I tidsskriftet Aging-US forklarer forskerne hvordan de bygget en digital aldringsmodell – en slags «aldringsklokke» – basert på data de hadde samlet inn i 2015 fra 4846 voksne kinesere som et ledd i studien «China Health and Retirement Longitudinal Study» (CHARLS). Her så de på i alt 16 ulike biomarkører i blodet, inkludert kolesterol og glukose. I tillegg så de på blodtrykk, BMI og lungefunksjon.

Sykdom elder kroppen

Ved hjelp av «aldringsklokken» kunne forskerne beregne aldringshastigheten hos 2617 personer med sykdommer som hjerneslag, leversykdommer og lungesykdommer, som er kjent for å fremme aldringen av kroppen.

De fant i den forbindelse at de sykdomsrammede personenes aldring var mer framskreden enn den var hos 4451 friske voksne med samme kronologiske alder, kjønn og geografiske plassering.

Ensomhet hadde størst påvirkning

Den gjennomsnittlige effekten av de ulike sykdommene gjorde at det ble lagt 18 måneder til personenes faktiske alder.

Den store overraskelsen kom imidlertid da de så på psykologiske faktorer. Her fant de at folk som følte seg ulykkelige eller ensomme, i gjennomsnitt fikk lagt 19,8 måneder til sin biologiske alder. Til sammenligning ble røykere ifølge beregninger utført med «aldringsklokken», vurdert til å være 15 måneder eldre ifølge ikke-røykere av samme alder.

Forskerne understreker at det utelukkende er snakk om modellberegninger som de har funnet fram til ved hjelp av «aldringsklokken».

De har ikke fulgt opp for å konstatere at personer med psykologisk belastende problemer faktisk eldes raskere. Det vil være en viktig oppgave i framtiden å teste om modellberegningene holder stikk ved hjelp av gjentatte tester over en lengre årrekke, sier de.