Shutterstock
Ældre kvinde

Forskere: Bestemte lukter kan forebygge demens

Veien til bedre kognitiv funksjon kan gå gjennom nesen. Det mener amerikanske forskere som står bak en banebrytende studie.

Vitenskapen har lenge visst at nedsatt luktesans kan være et tidlig varsel om utviklingen av rundt 70 nevrologiske og psykiatriske lidelser.

Disse innbefatter alzheimer og andre former for demens, parkinson, schizofreni og til og med alkoholisme.

Men det faktum at nesen også kan brukes som en inngangsport til å forebygge hukommelsestap, åpner plutselig for spennende muligheter.

I en studie som forskere ved California-universitetet i Irvine i USA har publisert i tidsskriftet Frontiers in Neuroscience, så det ut til at den kognitive kapasiteten til eldre mennesker ble betydelig bedre ved bruk av eteriske duftoljer på soverommet.

Kognitiv kapasitet er hjernens evne til å tolke, forstå og lære, og omfatter blant annet hukommelse og logisk tenkning.

Prosjektet, som ble utført av UCI Centre for the Neurobiology of Learning & Memory, omfattet 43 frivillige menn og kvinner i alderen 60–85 år som alle hadde normale kognitive evner for alderen da studien startet.

Deltagerne ble delt inn i to grupper: Den aktive behandlingsgruppen fikk en elektronisk diffusor og eteriske oljepatroner med sju ulike lukter.

Den andre gruppen, som fungerte som kontrollgruppe, fikk også en diffusor og eteriske oljer. Men i motsetning til oljene som ble gitt til den aktive behandlingsgruppen, inneholdt de sju oljevariantene bare ubetydelige konsentrasjoner av de ulike luktene.

Hver kveld måtte deltagerne i begge gruppene stille inn diffusoren til å gå i to timer før de la seg til å sove. De fikk beskjed om å bruke en ny lukt for hver ukedag.

226 prosent økning i kognitiv kapasitet

Forsøket pågikk i et halvt år, og da forskerne sammenlignet de to gruppene etterpå, fikk de et noe overraskende resultat.

Deltagerne i den aktive behandlingsgruppen hadde en økning i kognitiv kapasitet på hele 226 prosent sammenlignet med kontrollgruppen på Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT). Dette er en anerkjent test som brukes til å evaluere blant annet verbal læring og hukommelse samt ulike faktorer som kan bidra til å påvise begynnende alzheimer.

I tillegg rapporterte deltagerne i den aktive behandlingsgruppen at de sov merkbart bedre.

Forskerne mener selv at studien deres kan vise en enkel og ikke-invasiv metode som utnytter den kjente sammenhengen mellom lukt og hukommelse.

Begynner i 60-årsalderen

Etter at vi fyller 60 år, kan luktesansen og de kognitive evnene begynne å avta dramatisk.

Faktisk har tidligere forskning vist at mennesker med moderat demens som utsettes for opptil 40 ulike lukter to ganger om dagen over en lengre periode, ser ut til å få bedre hukommelse og språkferdigheter, mindre depresjon og bedre luktesans.

«Det er imidlertid ikke realistisk å forestille seg at eldre mennesker med kognitiv svikt vil være i stand til å åpne til sammen 80 forskjellige luktbeholdere og lukte på dem hver dag. Det ville være en uoverkommelig oppgave selv for et menneske uten demens», forklarer en av forskerne bak den nye studien, professor i nevrobiologi og atferd Michael Leon ved universitetet i Irvine.

Derfor har forskerne også redusert antallet luktvarianter til sju, slik at deltagerne bare utsettes for én lukt om gangen.

«Når deltagerne oppleve luktene mens de sover, slipper de å bruke av den våkne tiden sin», forklarer prosjektleder Cynthia Woo ved universitetets institutt for nevrobiologi og atferd.

Forskerne planlegger å gjennomføre en lignende studie på mennesker som allerede har fått diagnosen kognitiv svikt.

Forskerne som står bak, opplyser at en av begrensningene ved studien er at den bare ble gjennomført på en liten gruppe deltagere.

Derfor håper de at resultatene kan føre til større kliniske studier der effekten av lukt på hukommelsestap hos eldre kan testes mer systematisk.