Shutterstock

Forskere avliver utbredt myte om hjernens aldring

En bestemt kobling har vært kjent i årevis, men av misforståtte grunner.

De fleste vil gjøre hva som helst for å forhindre hjernen i å bli rusten etter hvert som vi blir eldre.

Det ikke er alle faktorer vi kan styre, men likevel finnes mange gode råd til å bremse kognitiv svekkelse i alderdommen.

Men nå punkterer et team forskere en utbredt myte på området.

Gjennom mange år har forskere nemlig koblet lengden av utdanningen vår til en redusert risiko for å oppleve kognitiv svekkelse, som på sikt kan føre til demens.

Forskernes teori har vært at man med utdanning kan bygge opp en form for «kognitiv reserve» – eller med andre ord en slags buffer mot kognitiv svekkelse.

Men den nyeste forskningen på området, som strekker seg over en periode på tjue år, peker i en annen retning. Det framgår av en studie i Psychological Science.

Testet to typer intelligens

Forskerne har fulgt nesten to tusen japanere som var mellom 40 og 79 år gamle ved starten av studien.

Deltagerne fikk fortløpende testet den såkalte krystalliserte intelligensen, evnen til å akkumulere kunnskap, fakta og ferdigheter – og den flytende intelligensen, evnen til å tenke logisk og løse oppgaver i nye situasjoner.

Dette har innflytelse på risikoen for demens:

Basert på resultatene var forskernes konklusjon klar: Mengden utdanning hadde ikke noen effekt på hvor raskt deltagerne opplevde kognitiv svekkelse.

Ifølge forskerne kan resultatet se ut til å stride mot sunn fornuft.

For tidligere studier har vist at folk med høy utdanning har lavere risiko for demens.

Men forskerne peker på at sammenhengen kan skyldes andre faktorer. For det første har folk med høy utdanning ofte gode kognitive ferdigheter i utgangspunktet. Bare av den grunn vil det vare lenger før den kognitive svekkelsen blir så ille at det er snakk om demens.

Den andre – og kanskje viktigere – forklaringen er at demens er forbundet med en rekke sosioøkonomiske faktorer som for eksempel fedme og eksponering for luftforurensning.

Folk med høy utdanning er ofte mindre overvektige, og de har ofte råd til å bo i områder med mindre forurensning. Det gjør også at risikoen for kognitiv svekkelse og demens blir lavere, sier forskerne.