Shutterstock

Forskere avdekker myte om dalende sexlyst i overgangsalderen

Det er ikke bare hormonelle endringer som fører til mindre sexlyst hos kvinner, viser studie.

Overgangsalderen har et dårlig rykte. Mange opplever hetetokter, svettetokter, dårlig søvn og humørsvingninger og nedsatt sexlyst.

Men en studie tyder nå på at de hormonelle endringene i overgangsalderen neppe er hovedårsaken til at mange opplever en minkende lyst i nettopp de årene.

Det spiller antagelig en rolle for lysten i overgangsalderen at menstruasjonen opphører, og nivåene av østrogen og progesteron dermed minker.

Men det er andre minst like viktige parametere som spiller inn, heter det i en studie som er publisert i Journal of Sex Research.

Resultatene baserer seg på data fra 2133 kvinnelige deltakere i en britisk studie som ble foretatt fra 2010 til 2012.

Senere fulgte forskerne opp med intervjuer med 23 kvinner i alderen 45–59 år.

Føler ansvar for flere generasjoner

For det første peker forskerne på at mange kvinner får barn senere i livet enn tidligere generasjoner. Samtidig lever foreldregenerasjonen lenger, noe som ofte betyr at kvinnene opplever å være økonomisk og følelsesmessig ansvarlige for både barn og aldrende foreldre.

Mange middelaldrende kvinner sjonglerer samtidig med en fulltidsjobb, og noen er utfordret av helseproblemer. Alt sammen faktorer som koster energi som kvinnene derfor ikke dedikerer til sexlivet sitt, heter det.

Ingen sammenheng

I studien ble kvinnene dessuten bedt om å vurdere sexlivet sitt ut fra tre målepunkter: tilfredshet, hyppighet og funksjonsdyktighet.

På den bakgrunnen kunne forskerne konkludere med at det ikke var noen sammenheng mellom deltakernes alder – og om de hadde kommet i overgangsalderen – og vurderingen av sexlivet sitt.

Oppfølgingsintervjuer med 23 kvinnelige deltakere i alderen 45–59 år støttet de resultatene.

Ifølge forskerne kunne man derimot utlede at mens kvinner i overgangsalderen ikke hadde så mye sex – en tredjedel av de spurte svarte at de ikke hadde hatt sex i den siste måneden – var flertallet fornøyd med den sexen de hadde.