Forskere advarer: E-sigaretter skader lungene

En amerikansk studie avdekker hvordan damp fra e-sigaretter kan føre til en farlig reaksjon i lungene.

Flere nye studier har kastet lys over de negative effektene ved vaping. Nå advarer enda en studie om e-sigarettenes skadelige virkning.

© Shutterstock

I de siste årene har trenden vokst jevnt og trutt.

Flere og flere, særlig unge, damper i vei på e-sigaretter – for noen fordi det hersker en utbredt idé om at de er mindre skadelige enn tradisjonelle sigaretter.

Problemet er bare at forskerne faktisk vet veldig lite om helserisikoen ved å bruke e-sigaretter.

Nå kaster en amerikansk studie imidlertid lys over noen av farene ved å inhalere damper fra e-sigaretter, også kalt vaping.

Vaping gir «unike» lungeskader

I studien, som er publisert i Journal of Nuclear Medicine, framgår det at personer som bruker e-sigaretter, har høyere risiko for inflammasjon i lungene enn både sigarettrøykere og ikke-røykere.

Ifølge forskerne som står bak studien, forårsaker e-sigarettene dessuten «unike» skader på lungene som fortsatt ikke er fullt forstått.

Studien er den siste i rekken av forskningsresultater som dokumenterer at vaping neppe er den ufarlige røykestoppmetoden som den opprinnelig ble utropt til å være.

Tidligere studier har blant annet vist at e-sigaretter angivelig forårsaker skader på lunger i samme grad som tradisjonelle sigaretter.

E-cigaret i den ene hånden og normale cigaretter i den anden.
© Shutterstock

Hva er vaping?

Å «vape» er å dampe på en elektronisk sigarett – en e-sigarett. Vaping har sitt opphav i det engelske ordet «vapor» og betyr damp.

Damper fra elektroniske sigaretter inneholder kjemiske stoffer og partikler. Forskere vet fortsatt ikke sikkert hvor skadelig det er å puste inn dampene.

I den nye studien ga forskerne 15 personer et sporingskjemikalie som setter seg fast på betennelse i lungene og gjør det synlig på CT-skanninger.

Forsøkspersonene var enten e-sigarett-brukere, tradisjonelle røykere eller ikke-røykere.

Resultatene viste betydelig mer inflammasjon i lungene hos såkalte vapere sammenlignet med både røykere og ikke-røykere.

Pussig nok viser ikke resultatene på at tobakksrøykerne led av mer inflammasjon enn de som verken brukte tradisjonelle sigaretter eller e-sigaretter.