Forskere advarer: Dette bør gravide unngå

Forskning tyder på det kan påvirke fostrets organer hvis moren inntar mat- og drikkevarer som inneholder spesielle partikler.

Et forsøk med rotter viser at inntak av vanlige partikler kan skade fostrets organer og utvikling.

© Shutterstock

Dropp alkohol, sigaretter og store mengder kaffe.

Mange gravide kjenner nok de offisielle kostholdsrådene man som vordende mor bør følge for å gi fostret i magen de beste betingelsene.

Men nå tyder en studie med laboratorierotter på at rådene bør utvides.

Unngå å drikke væske og spise mat som inneholder såkalt mikro- og nanoplast (MNP) – små plastpartikler.

Det er advarselen i en artikkel som er publisert i tidsskriftet Nanomaterials.

Gir «grunnlag for bekymring»

I studien inntok fem drektige rotter en spesiell type oppløsning med ørsmå plastbiter. Etter 24 timer avlivet forskerne rottene for å undersøke fostrene sine, og her kunne de se at de mikroskopiske plastpartiklene ikke bare var trengt inn i rottenes morkaker, men også i avkommets lever, nyrer, hjerter, lunger og hjerner.

Ifølge forskerne så det dessuten ut til å begrense veksten.

«Mye er fortsatt ukjent, men dette gir absolutt grunnlag for bekymring og oppfølgende studier», sier en av forfatterne bak studien, Philip Demokritou, som er professor i nanovitenskap og miljøbioteknikk ved Rutgers School of Public Health i USA.

På bakgrunn av resultatene frykter han at også menneskefostre kan ta skade av de mikroskopiske plastbitene mødrene inntar.

Mikroplastik
© Shutterstock

Hva er mikro- og nanoplast?

Mikroplast er definert som alle plastbiter som er mindre enn fem millimeter i diameter. De fleste biter av mikroplast er imidlertid langt mindre enn en millimeter og kan ikke ses med det blotte øye

De aller minste bitene kalles nanoplast. Det er partikler i nanostørrelse, altså mindre enn 0,0001 millimeter.

I naturen brytes plast ned av bølger og sollys til mindre og mindre partikler. Det skaper blant annet mikroplast.

Men han understreker at det er behov for mer forskning på området for å kunne fastslå om de mengdene nanoplast «som gravide uunngåelig inntar», har samme skadelige effekt som i rotteforsøket.

Forskerne advarer samtidig om at produksjon av plastmaterialer har steget massivt siden 1940-årene. I dag har seks milliarder tonn plastavfall hopet seg opp i miljøet, heter det.

Alt det blir brutt ned gjennom naturlige og menneskeskapte prosesser til mikro- og nanopartikler og -fibre (MNP) som vi inntar når vi puster og spiser eller drikker forurensede matvarer eller drikkevann.

Forskerne som står bak studien, håper resultatene vil bli fulgt opp av flere forsøk slik at vi kan lære mer om effekten på menneskefostre.