Shutterstock
lege tester blodtrykk

Fører salt til høyere blodtrykk?

Salt sies å øke faren for å få for høyt blodtrykk, men iblant hører man også at salt ikke påvirker blodtrykket hos dem som er friske. Hva er riktig?

Saltholdig kosthold øker blodtrykket hos enkelte, men ikke hos andre. Forskjellene er genetisk betinget, men man har ennå ikke oversikt over de nøyaktige årsakene. Hvis saltfølsomme personer inntar et svært saltholdig måltid, kan man måle at blodtrykket deres stiger med over 10 prosent, mens det hos saltresistente individer ikke forandrer seg i særlig grad. Salt er kjemisk sett natriumklorid som oppløses til klor- og natriumioner i blod og andre kroppsvæsker. Inneholder blodet mer natrium enn cellene omkring, vil det strømme vann inn i blodbanen fordi kroppen vil forsøke å gjenskape natriumbalansen. Dette fører til et større blodvolum, noe som resulterer i økt blodtrykk. Kroppen bruker imidlertid en stor del av sin energi på å regulere konsentrasjonen av natrium og andre ioner ved å pumpe dem inn og ut av cellene og ved å skille dem ut med urinen. Hvis disse reguleringsmekanismene virker etter hensikten, vil de oppveie saltets effekt på blodtrykket. Hvis de ikke fungerer så godt, vil personen være følsom overfor salt, og i så fall bør man spare på saltet for å unngå høyt blodtrykk.