Shutterstock/Design_Cells
Kredsloeb

Folkesykdom kan øke risikoen for demens hos eldre med 42 prosent

Australske forskere har sett på data fra nesten 35 000 mennesker fra hele verden og gjort en viktig oppdagelse.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er demens en av de viktigste årsakene til funksjonssvekking blant eldre, og hele ti millioner mennesker rammes hvert år.

Derfor er det viktig å finne de truslene som kan øke risikoen for å få denne alvorlige sykdommen. Og nå har en gruppe australske forskere fra flere ulike universiteter tilsynelatende funnet ut hva en av dem er.

Forskerne har gjennomgått resultatene fra 17 ulike studier som alle har sett på en mulig sammenheng mellom demens og høyt blodtrykk hos mennesker over 60 år.

Flere tidligere studier har vist at det er en sterk sammenheng mellom høyt blodtrykk midt i livet og økt risiko for senere i livet å utvikle vaskulær demens, som skyldes forstyrrelser i hjernens blodforsyning.

I gruppen over 60 år har forskerne hittil ikke kunnet påvise den samme sterke sammenhengen, ettersom resultatene spriker i flere ulike retninger.

Gammel dame
© Karsten Thormaehlen

Alzheimer utvikler seg i tre trinn

I den nye studien har australske forskere sett på data fra 34 519 mennesker uten demens fra 16 forskjellige land.

Deltagerne, som hadde en gjennomsnittsalder på 72,5 år ved starten av studien, ble delt inn i tre ulike kategorier:

En gruppe friske deltagere, en gruppe som ble behandlet for høyt blodtrykk, og en gruppe med ubehandlet høyt blodtrykk.

Forskere: «Viktig å behandle»

Analyser av dataene viste at deltagerne med ubehandlet høyt blodtrykk så ut til å ha 42 prosent høyere risiko for demens sammenlignet med den friske kontrollgruppen.

Da forskerne sammenlignet dem med gruppen av deltagere som hadde fått behandling for høyt blodtrykk, var den økte risikoen 26 prosent.

En av begrensningene ved studien er ifølge forskerne selv at definisjonen av høyt blodtrykk har endret seg over tid og varierer fra land til land.

Forskerne selv påpeker også at metodene som ble brukt for å diagnostisere demens, var forskjellige, og at noen av deltagerne utviklet demens så kort tid etter at studien begynte, at de kan ha hatt uoppdaget demens allerede da.

Konklusjonen deres er likevel klar:

«Studien vår gir de sterkeste dataene så langt om hvor viktig det er å behandle høyt blodtrykk, selv sent i livet», skriver de i studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Jama Network Open.