Shutterstock
Forskere sporer seg sakte inn på årsakene til senskader av COVID.

Folk med langcovid kan ha ubalanse i blodet

Ny studie av immunforsvaret kan gjøre behandling av senskader etter covid mer effektiv.

Avkreftet og fortumlet. Det er måten mange av pasientene som opplever senskader etter covidsmitte, beskriver tilstanden sin.

Men nå er det håp for bedre behandling av covidsenskader.

Et internasjonalt team av forskere som har undersøkt helsetilstanden til 99 personer som opplever senskader etter covidsmitte, har nemlig siktet seg inn på årsakene bak symptomene.

Blant konklusjonene er at nivået av hormonet kortisol i blodet er lavere enn hos friske mennesker, og at T-cellene (hvite blodceller) bekjemper et uidentifiserbart virus.

Pasientene mangler hormonet kortisol

Kortisol er et hormon som hjelper kroppen med å holde orden på søvnsyklus, betennelsestilstander og nivået av blodsukker i kroppen.

Undersøkelsesdeltakerne med senskader hadde rundt halvparten så mye kortisol i blodet som de friske deltakerne.

Ifølge forskning sitert i Science er lavt kortisolnivå veldig vanlig hos pasienter som opplever stølhet og utmattelse.

Den viktigste ledetråden forskerne fant i studien, lå i pasientenes hvite blodceller.

T-cellene er trøtte

T-celler er hvite blodceller som kan fungere som «dreperceller» og aktivt nedkjempe de cellene som har blitt overtatt av virus- eller bakterieinfeksjon, men som også oppfører seg som «hjelpeceller» som får andre hvite blodceller til å produsere antistoffer.

Studien kom fram til ut at T-cellene viser tegn til utmattelse hos de pasientene som opplever covidsenskader.

En av forskerne som står bak studien, nevrofysiologen David Putrino ved Icahn School of Medicine, har uttalt at pasientenes kropper ser ut til aktivt å bekjempe et eller annet.

Det kan bety at covidviruset fortsatt er aktivt i pasientens kropp. Men det kan også bety at sykdomsforløpet har ført til en annen infeksjon.

Blant annet fant forskerne ut at herpesvirus, som det såkalte Eppstein-Barr-viruset, som kan ligge i dvale over lengre perioder, var aktivt til stede hos mange av pasientene.

Forskere anbefaler spesifikke behandlingsformer

Studien, som utelukkende forsøkte å finne ut hvor covidsenskadene kunne komme fra, har altså kommet et skritt nærmere en effektiv behandling.

En av medforskerne, immunologen Akiko Iwasaki ved Yale-universitetet, uttaler til Science at hun anbefaler helsepersonale å forske videre på om kortisoltilskudd, antiviral medisin og reduksjon av B-celler i immunsystemet kan hjelpe pasienter med covidsenskader.