Shutterstock
Hjertestop

Faresignalene om plutselig hjertestans kan være forskjellige hos menn og kvinner

I timene før en akutt hjertestans kan kroppen gi små faresignaler som ser ut til å være svært forskjellige hos menn og kvinner.

Hvert minutt pumper hjertet fem liter oksygenrikt blod ut til alle deler av kroppen uten at du er klar over det.

Men selv hos unge og tilsynelatende friske mennesker kan denne hardtarbeidende muskelen helt plutselig stoppe opp. Dette skjer med millioner av mennesker verden over hvert år, og i 90 prosent av tilfellene er det dødelig.

Derfor er akutt hjertestans et globalt helseproblem som leger og forskere jobber hardt for å forstå og bekjempe.

Nå har forskere fra Schmidt Heart Institute i USA gjennomført en studie som viser at kroppen ofte sender ut små faresignaler det siste døgnet før hjertet gir opp, og at de ser ut til å være helt forskjellige hos menn og kvinner.

Ett symptom gikk igjen

Forskerne som står bak studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet Digital Health, har brukt data fra to ulike hjertestansstudier:

Den ene studien ble gjennomført i multietniske lokalsamfunn i Ventura County i California, og den andre i Portland i Oregon.

Deltakerne i studiene var personer mellom 18 og 85 år som fikk en uventet hjertestans, enten bevitnet av en tilskuer eller av ambulansepersonell.

I datamaterialet analyserte forskerne ulike symptomer i tiden frem til hjertestansen, både individuelle symptomer og samlinger av symptomer.

Deretter sammenlignet de resultatene med en kontrollgruppe som opplevde lignende symptomer og tilkalte nødhjelp uten å få hjertestans.

Forskernes analyser viste at 50 prosent av de 823 personene med plutselig hjertestans opplevde minst ett avslørende symptom i de 24 timer før det skjedde.

Det vanligste symptomet var pusteproblemer, som 41 prosent av deltakerne opplevde.

33 prosent opplevde brystsmerter, 12 prosent svettet mer og 11 prosent opplevde det forskerne kaller anfallslignende aktivitet.

Men det mest interessante er at symptomene så ut til å være ganske forskjellige for menn og kvinner.

Mens menn opplevde kortpustethet, brystsmerter og svetting i forkant av hjertestansen, var det helt annerledes for kvinner:

Her var det bare pusteproblemer som så ut til å ha en signifikant sammenheng med hjertestans.

Forskerne håper nå at kunnskapen om de ulike faresignalene hos menn og kvinner kan bidra til at vi bedre kan forutse og forebygge hendelsene.