Shutterstock

Ett bestemt vitamin ser ut til å kunne forebygge selvmord

Forskerne fant en tydelig sammenheng mellom inntak av vitaminet og færre selvmordsforsøk i en stor studie med data fra over en million personer.

Selvmord forekommer i alle samfunnslag og aldersgrupper – og det kan være en rekke ulike årsaker til at folk prøver å ta sitt eget liv.

Derfor er det også en rekke ulike former for hjelp som kan ha god effekt.

Nå kaster en amerikansk studie lys over et nytt tiltak. Ett bestemt vitamin ser nemlig ut til å kunne minske risikoen for selvmord betydelig.

Det framgår av en vitenskapelig artikkel som er utgitt i tidsskriftet PLOS ONE, og som bygger på data om amerikanske krigsveteraner.

Krigsveteraner er mer utsatt for å dø av selvmord enn andre grupper.

Ifølge den amerikanske psykologforeningen APA har krigsveteraner 50 prosent høyere risiko.

Tydelig forskjell på grupper

I studien har forskerne gransket data fra 1,3 millioner krigsveteraner.

Forskerne tok utgangspunkt i de personene som hadde fått medisiner eller vært i kontakt med et apotek i årene mellom 2010 og 2018.

En betydelig del av dem fikk skrevet ut D-vitaminer som et ledd i behandlingen – og forskerne kunne dermed sammenligne denne gruppen med andre.

De konstatere at det var en tydelig forskjell på antallet «selvmordsforsøk og selvskadende atferd».

©

Hva er D-vitamin?

De som fikk vitamin D2-tilskudd, hadde omkring 48 prosent mindre risiko for selvmordsforsøk enn andre, mens de som fikk D3-tilskudd hadde om lag 45 prosent lavere risiko.

Forskerne peker dessuten på at effekten – av ukjente årsaker – var enda mer uttalt blant afroamerikanske krigsveteraner.

I den gruppen kunne forskerne konstatere et fall på omkring seksti prosent i risikoen for selvmordsforsøk og selvskading hos dem som fikk vitamintilskudd.

Studien har imidlertid også sine begrensninger. Ettersom forskernes data bare avspeiler hvem som fikk D-vitamin på resept, tar ikke studien høyde for om noen i kontrollgruppen skaffet seg tilskudd på andre måter.

På samme måte er det også usikkert om andre faktorer enn D-vitamininntak kan ha påvirket resultatene. For eksempel er det uklart om personene som fikk D-vitamin på resept, hadde mer støtte rundt seg eller noe annet som kan ha spilt en rolle for selvmordsfare.

Derfor er det nødvendig å følge opp forskernes resultater med flere studier på området.

Hvis du opplever en personlig krise eller har tanker om selvmord, kan du ringe Mental Helse på telefon 116 123 alle dager, døgnet rundt.