Shutterstock
Fødder på badevægt

Endringer i kroppsvekten kan avsløre risikoen for demens

Det er ikke bare overvekt som øker faren for demens senere i livet, mener forskere som står bak ny studie.

Demens er et økende helseproblem som akkurat nå påvirker minst 55 millioner mennesker i verden og forventes å ramme hele 153 millioner i år 2050.

Derfor jobber forskere hardt for å forstå hvordan vi bremser sykdommen før den svekker hjernen og de mentale ferdighetene.

Overvekt er tidligere utpekt som en risikofaktor for å utvikle alzheimer. Men nå viser en studie utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Alzheimer’s Association at spesielle mønstre i kroppsvekten vår kan ha en sammenheng med utviklingen av demens senere i livet, og at undervekt også spiller en rolle.

Hva er BMI?

Body Mass Index, BMI, regnes ut som vekt i kilo / høyde x høyde. Verdens helseorganisasjon opererer med følgende BMI-intervaller:

  • < 18,5 undervekt
  • 18,5 til 24,99 normal vekt
  • ≥25 overvekt
  • ≥30 fedme

Oppdaget spesielt mønster

Forskerne analyserte data fra en langvarig studie av innbyggere i byen Framingham i Massachusetts. De ble fulgt over en periode på 39 år, og kroppsvekten ble registrert annethvert år eller hvert fjerde år.

Av de 14 000 deltakerne valgte forskerne ut 2405 i alderen 30 til 50 år og undersøkte hvordan kroppsvekten utviklet seg, og hvem som utviklet demens.

Tallene avslørte at særlig de som la på seg midt i livet og senere gikk ned i vekt, hadde en økt risiko for demens.

Overvekt kan bli skadelig for hjernen

Resultatene vekker gjenklang hos Kasper Jørgensen. Han er nevropsykolog ved Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark og følger forskningen tett.

Jørgensen forklarer at vi allerede vet at overvekt midt i livet kan øke risikoen for demens siden det blant annet kan føre til for mye insulin i blodet, noe som kan være skadelig for hjernen. Dessuten tyder andre studier på at undervekt, spesielt sent i livet, utgjør en risiko i forhold til demens.

Mand med stor mave
© Shutterstock

Les også:

Men det er nytt at forskere har sett på utviklingen i BMI som et forløp og utpekt en spesiell risikogruppe. Han mener folk bør holde øye med vekten – spesielt middelaldrende.

«Vi kan se en ganske kraftig økning i risikoen for demens ved fedme eller overvekt i alderen mellom 45 og 65 år – så man bør passe vekten i denne perioden», sier han.