Shutterstock
Migrne

En studie viser at klasehodepine i betydelig grad er arvelig

En metastudie fant også en sterk statistisk sammenheng mellom klasehodepine og røyking.

Klasehodepine, også kjent som Hortons hodepine, er i betydelig grad arvelig.

Det viser en internasjonal metastudie der forskere fra det danske Rigshospitalet og Københavns universitet har deltatt.

«Vi kan nå forklare en stor del av klasehodepine med genetisk variasjon. Det understreker at det er en betydelig biologisk årsak til klasehodepine», sier en av forskerne bak den nye studien, Anja Sofie Petersen.

Studien viser at variasjon i 9 spesifikke gener står for 14,5 prosent av risikoen for sykdommen. For 4 av de 9 genene har ikke den rollen vært kjent.

Studien viser også en sammenheng mellom røyking og klasehodepine. Dette gjelder spesielt for de som røyker mer enn en pakke sigaretter om dagen.

«Den nye kunnskapen om arveligheten av klasehodepine og sammenhengen med røyking er et ekstra godt argument for at de som har klasehodepine i familien, bør avstå fra å røyke», sier Petersen.

Det er imidlertid behov for mer forskning for å fastslå om røyking er en medvirkende årsak til klasehodepine, og om røykeslutt kan ha en effekt på sykdommen på lang sikt.

Pasienter kan ha en ulempe

Helsemyndigheter fraråder generelt røyking, men hvis man har klasehodepine, er det ekstra viktig å holde seg unna sigarettene.

«Røyking øker faren for hjertesykdom. En stor del av medisinene som gis mot klasehodepine, er ikke godkjent for pasienter med hjertesykdom. Det er en ulempe for deg som pasient hvis du ikke kan få den beste behandlingen», sier Petersen.

Klasehodepine er en svært smertefull og intens form for halvsidig hodepine bak øyet som kommer i en serie anfall.

Hodepinen debuterer vanligvis i voksen alder hos 20-40-åringer, men kan også ramme yngre personer.

Litt under 5000 nordmenn lider av klasehodepine. Flertallet av dem er menn.

Den samlede metastudien er basert på data fra mer enn 36 000 personer.