Shutterstock
Kræft læge

Eksperter: Utbredt uvitenhet om farlig krefttype

En ny europeisk spørreundersøkelse gjør ekspertene dypt bekymret. Mange kreftrammede ville ikke engang reagere på faresignaler med det samme.

Kreft i blæren er ingen spøk. I 2020 var det 573 278 nye tilfeller og 212 536 dødsfall i verden. Det er den tiende vanligste kreftform, og nettopp på grunn av disse tallene er sammenslutningen av urologer i Europa (European Association of Urology) skremt av uvitenheten og mangelen på oppmerksomhet.

En helt ny europeisk studie som European Association of Urology (EAU) har foretatt, viser at Europa har en kjedelig lederposisjon når det gjelder blærekreft. Samtidig har folk veldig lite kjennskap om symptomene på sykdommen. Ifølge EAU-studien var det hele 60 prosent av de spurte som ikke kjente til blærekreft i det hele tatt, selv om det er en alvorlig kreftformen.

Blod i urinen er et faresignal

Et av de tidlige tegnene på blærekreft er blod i urinen eller endringer i urinens farge. Dette bør vanligvis få folk til å oppsøke legen øyeblikkelig, men hele 55 prosent av undersøkelsesdeltakerne visste ikke at det var en sammenheng mellom urinens farge og risikoen for kreft. Hvis man reagerer raskt på de synlige tegnene som blod og fargeendring, er det gode sjanser for å oppnå et bedre behandlingsresultat.

Likevel svarte 75 prosent av de som ble spurt, at de ikke regelmessig sjekker fargen på urinen, og 22 prosent sa at de sjelden eller aldri gjør det. Det som overrasket urologene mest, var imidlertid at 20 prosent av spørreundersøkelsens deltakere svarte at de ville vente en uke eller lenger med å oppsøke legen sin hvis de oppdaget at urinen hadde endret farge fra gul til oransje, lyserød eller rød. Den hyppigste forklaringen var at folk regnet med at symptomene ville gå over av seg selv.

«Når det gjelder blærekreft, er det avgjørende å oppdage symptomene tidlig. Pasienter som får diagnosen i sykdommens første fase, har 80 prosent sjanse for å overleve de neste fem årene, sammenlignet med bare 40 prosent i fase 3. Spørreundersøkelsen vår har et dypt urovekkende budskap: Det er et presserende behov for mer kjennskap til symptomer på blærekreft, slik at folk kan få en rask konsultasjon av en lege eller urolog. Dette vil hjelpe med tidligere diagnostisering og lavere dødelighet», forteller professor Arnulf Stenzl, som er generalsekretær for EAU og sto i spissen for studien.