Shutterstock

Dødelig kjøttetende bakterie sprer seg langs amerikanske kyster

Omtrent en av fem personer som utvikler infeksjon på grunn av den uhyggelige bakterien, dør. Den sprer seg fordi klimaendringene varmer opp havet.

Kjøttetende bakterier tar seg inn i kroppen og dreper vevet.

Bakterienes gift ødelegger vev og hud i et tempo som kan følges time for time.

Heldigvis er sykdommen relativt sjelden, men den er forbundet med høy dødelighet og høy risiko for amputasjoner.

Amerikanske forskere har i årevis [advart] (https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L19-0133) om at risikoen for smitte av kjøttetende bakterier øker på grunn av klimaendringene.

Stigende havtemperaturer skaper blant annet bedre forhold for en lang rekke havbakterier.

Nå har varmt vann langs kysten av USA ført til en akutt spredning av den dødelige bakterien Vibrio vulnificus, noe som har resultert i fem tragiske dødsfall.

Sprer seg lett i varmere vann

Amerikanske helsemyndigheter oppfordrer derfor folk til å utvise ekstrem forsiktighet når de ferdes nær kysten.

Folk bør holde seg langt unna saltvann hvis de har et åpent sår, og forlate vannet umiddelbart hvis de får et sår mens de bader.

Sår bør dekkes med vanntett bandasje, skalldyr bør kokes før de spises, og man bør vaske hendene med såpe og vann etter å ha håndtert rå skalldyr.

Vibrio-bakteriene som nå truer amerikanske strandgjester, lever normalt i salt- eller brakkvann i de samme kystområdene, men omfattende hetebølger har økt risikoen for infeksjoner.

Varmere vann har ført til flere Vibrio-infeksjoner, noe som er registrert mellom 1988 og 2018.

Angriper under huden

Hvis ikke infeksjonen behandles, kan den spre seg til hele kroppen og forårsake blodforgiftning. Derfor bør alle med infiserte sår oppsøke lege umiddelbart.

«Rundt 1 av 5 personer dør etter en infeksjon, ofte i løpet av få dager. Derfor er rask behandling avgjørende for å redusere dødeligheten ved alvorlig V. vulnificus-infeksjon», skriver USAs nasjonale senter for folkehelse, CDC, i et helsevarsel.

Det finnes mange bakteriestammer som kan forårsake den kjøttetende sykdommen. Noen trives på land og andre til havs.

Bakteriene spiser ikke kjøttet, men skiller ut giftstoffer som får blodet til å klumpe seg sammen og danne blodpropper. Resultatet er at blod- og oksygentilførselen til området stopper opp, og vevet dør.

Ettersom de kjøttetende bakteriene angriper under huden, er infeksjonen til å begynne med vanskelig å oppdage – særlig fordi hevelsen kan se ut som andre infeksjoner eller byller.

I de verste tilfellene forårsaker kjøttetende bakterier omfattende vevsdød i kroppen, noe som kan føre til sepsis, multiorgansvikt og død.

Alle kan rammes av kjøttetende bakterier, uavhengig av alder, kjønn og helsetilstand, men barn rammes sjeldnere.