Shutterstock
Soevn

Disse matvarene ser ut til å øke risikoen for psykiske problemer

Australske forskere har analysert data fra mer enn 20 000 personer og kan ha gjort en viktig oppdagelse.

Konsentrasjonsvansker, nedsatt appetitt og en tung dyne av tristhet og mangel på energi.

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene i verden, og symptomene kan være mange og varierte.

Det samme kan årsakene til at vi rammes. Og nå kan et forskerteam fra Australia ha funnet enda en – i maten vi spiser.

I studien, som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Affective Disorders, analyserte forskerne data fra hele 23 299 personer mellom 27 og 76 år, hvorav nesten 14 000 var kvinner.

Deltakernes matvaner ble analysert ved hjelp av et spørreskjema som ble delt ut i begynnelsen av studien, mellom 1990 og 1994.

Et annet viktig element i studien var et spørreskjema som ble fylt ut mellom 2003 og 2007 og som tok for seg deltakernes følelse av håpløshet, tretthet og nervøsitet de siste fire ukene, den såkalte Kessler Psychological Distress Scale.

Én gruppe skilte seg ut

Hensikten med å spørre om deltakernes mentale tilstand var å avdekke tegn på depresjon.

Et av funnene var at deltakerne med det høyeste inntaket av såkalt ultraprosessert mat, som brus, ferdigmat eller ferdigpakkede søte eller salte snacks, så ut til å ha opptil 23 prosent høyere risiko for depresjonslignende symptomer sammenlignet med de nederste 25 prosentene.

Hva er ultraprosessert mat?

Risikoen var den samme også etter at forskerne hadde justert for faktorer som utdanningsnivå, inntekt, bosted og annen atferd relatert til deltakernes helse.

Ytterligere analyser viste at det kun var deltakerne som befant seg blant de 25 prosent med høyest inntak av ultraprosessert mat som så ut til å ha mer problemer med psykisk helse. Med andre ord var det bare deltakere med et svært høyt inntak av ultraprosessert mat.

Forskerne understreker at studien deres kan kaste lys over en sammenheng mellom maten vi spiser og vår mentale helse, men at de ennå ikke har funnet en direkte årsakssammenheng.

De nevner også at det er behov for flere studier før vi fullt ut kan forstå de skadelige effektene av ultraprosessert mat og eventuell innvirkning på psyken vår.