Shutterstock

Derfor må menn være forsiktige med alkohol før en unnfangelse

Det har vært mye fokus på risikoatferd for mødrene – nå er det fedrenes tur.

Livets ubetinget største mirakel er kanskje å bli foreldre til et velskapt barn. Gener spiller naturligvis en rolle som vi ikke er herre over. Derimot er det veldig mange ting vi kan gjøre for å sørge for en normal utvikling av fostret.

Gjennom tiden har vitenskapen særlig hatt fokus på kvinnen og utarbeidet retningslinjer for hva hun må passe på, særlig i forhold til kosthold, før og under graviditeten.

Klar oppfordring til menn

Menn har derimot gått under radaren.

Men nå kommer forskere med en helt klar oppfordring til mennene. Det er nemlig en spesiell ting de bør holde unngå i perioden fram mot unnfangelsen – og det er alkohol.

Feilkoder sædcellene

En gruppe forskere fra Texas A&M University har offentliggjort en studie i tidsskriftet Journal of Clinical Investigation som viser at alkohol fører til «feilkoding» i sædcellene, noe som endrer måten ansiktet og kraniet hos det ufødte barnet utvikler seg på.

«Vi observerte at menns alkoholinntak gir en mye kraftigere tendens til spesielle forskjeller i ansikt og kranium enn for kvinners alkoholforbruk. Denne programmerende effekten, som stammer fra sædcellene, har en tydelig påvirkning på ansiktsstrukturen samt den måten ansiktet vokser og utvikler seg på. Når det var menn som drakk, så vi en klar endring i ansiktets utforming», forteller Michael Golding, forsker ved School of Veterinary Medicine & Biochemical Sciences, som sto i spissen for studien.

Begge foreldres alkoholforbruk gir skader

Fenomenet går under betegnelsen FAS (Fetal Alcohol Syndrome) og er i tillegg til abnorme ansiktstrekk kjennetegnet ved ting som lav fødselsvekt og høyde, problemer med sentralnervesystemet, hyperaktivitet og dårlig koordinering.

Helsemyndigheter over hele verden advarer kvinner mot å innta alkohol før og under graviditeten nettopp fordi det øker risikoen for slike fosterskader. Men denne amerikanske studien viser nå hvor viktig mannens alkoholinntak er.

Advarslene bør gjelde begge kjønn

Forskerne oppfordrer derfor om at helsemyndighetene også advarer menn mot å innta alkohol i perioden før unnfangelsen. Både mannen og kvinnen bør begrense alkoholforbruket – helst la være å drikke – hvis de forsøker å bli gravide.

«Advarslene på alkoholprodukter bør ikke bare fokusere på moren, men gjelde begge foreldre. Beslutningen om å drikke kan ha signifikante, livsendrende konsekvenser for det ufødte barnet. I dag forteller advarselen bare en del av historien. Vi må få denne kunnskapen ut til folk så raskt som mulig», mener Golding.