Shutterstock
Kvinne, seng, søvn

Dårlig søvn gir hjerte-karsykdommer

Såkalt ubevisst våken tilstand kan øke risikoen for blodpropp og åreforkalking.

For første gang har forskere vist en klar sammenheng mellom frekvensen og lengden av såkalt ubevisst våken tilstand under søvnen og en økt risiko for å dø av hjerte-karsykdommer.

Studien er basert på analyser av 8001 menn og kvinner, og særlig kvinner er utsatt.

Kvinner som ofte opplever ubevisst våken tilstand under søvnen, har nesten dobbelt så stor risiko for å dø av en hjerte-karsykdom som andre kvinner. Den sammenhengen var mindre klar hos menn, som bare har en fjerdedels økt risiko.

Ubevisst våken tilstand er helt normalt

Ubevisste våkne perioder under søvnen er helt normalt. Det skjer spontant og er en del av kroppens evne til å respondere på potensielt farlige situasjoner. Kroppen gjør seg så å si klar fordi den registrerer lyder, smerte, pusteproblemer, temperaturendringer eller lys.

Ifølge forskerne som står bak studien, er det uklart hvorfor det er forskjell på risikoen hos menn og kvinner. En del av forklaringen kan være at kvinners kropp reagerer annerledes på de signalene som forårsaker ubevisst våken tilstand.

For å slippe de halvvåkne periodene bør man ifølge forskerne unngå støy- og lyspåvirkning når man skal sove, og unngå overvekt. Dessuten bør man få behandling for søvnapné hvis man lider av det.