Shutterstock

Botox kan ha en uheldig virkning

Botox reduserer ikke bare uønskede rynker. Det begrenser også en annen grunnleggende evne som vi bruker hver dag.

Det er ikke lenger bare forbeholdt filmstjerner og andre kjendiser å få glattet ut rynkene i pannen med botox.

Tvert imot har behandlingen blitt både mer vanlig og mindre tabubelagt gjennom de siste årene.

Men forskning tyder på at innsprøytingen kan få utilsiktede konsekvenser.

Når man får botox sprøytet inn under huden i ansiktet, kan det nemlig endre den måten hjernen fortolker andre menneskers følelser på, viser en amerikansk studie.

Etterligning hjelper hjernen

Forklaringen er koblet til uttrykket «facial feedback», ansiktstilbakekobling: Når vi ser ansiktet til en annen, vil vi automatisk etterligne uttrykket som møter oss.

Det er en ubevisst prosess, men likevel er den viktig. For når ansiktsmusklene våre etterligner uttrykket til andre, blir det samtidig sendt signaler til hjernen vår som hjelper oss med å tolke det ansiktsuttrykket vi møter.

Med andre ord er mekanismen viktig for å forstå hvordan andre mennesker har det. Men når man får sprøytet inn botox under huden, mister man en del av mimikken – og dermed også evnen til å forstå andre.

Musklene dine speiler ansiktsuttrykk

Hvis ansiktet ditt blir lammet, kan du få problemer med å forstå andre. Flere forsøk tyder på at ansiktsmusklene våre spiller en viktig rolle i å tolke ansiktsuttrykk.

© Oliver Larsen

Ansiktet ditt speiler glede og raseri

Når du ser en som er sint, oppstår det aktivitet i muskelen corrugator supercilii, som trekker øyenbrynene nedover.

© Oliver Larsen

Ansiktet ditt speiler glede og raseri

Når du ser en som er glad, aktiveres muskelen zygomaticus major, som trekker munnvikene oppover når du smiler.

Det påviste de amerikanske forskerne i en studie som involverte 10 kvinner i alderen fra 33 til 40 år som fikk botox-injeksjoner i pannen som en del av forsøket.

Både før og etter innsprøytingene viste forskerne kvinnene en rekke bilder av ansikter som så henholdsvis glade, sinte og nøytrale ut.

Mens kvinnene så på bildene, analyserte forskerne dem ved bruk av såkalt funksjonell magnetisk resonansbildedannelse – en skanningsteknikk som brukes til å måle aktivitet i hjernen.

Evne til å gjenkjenne ansikter

Forskerne kunne se at aktiviteten endret seg i kvinnenes amygdala, det senteret i hjernen som har betydning for bearbeiding av følelser som for eksempel frykt, etter at de hadde fått innsprøytinger med botox. Endringene kom både når kvinnene så på sinte og glade ansikter.

Samtidig var det endringer i den delen av hjernen som kalles fusiform gyrus, og som er forbundet med evnen til å gjenkjenne ansikter. Den endrede responsen kom når kvinnene ble presentert for glade ansikter.

Studien, som er publisert i Scientific Reports, kommer på toppen av tidligere forskning som har indikert samme bivirkning ved behandlingen.