Shutterstock
Selv om bananfluene ble utsatt for en mer ekstrem grad av blått lys enn vi gjør i hverdagen, mener forskerne at lyset fra skjermen kan ha samme påvirkning på mennesker.

Blått lys skaper ubalanse i stoffskiftet og kan kanskje forkorte levealderen

For mye skjermtid kan endre stoffskiftet i cellene dine slik at du eldes raskere. Det mener en gruppe forskere som har undersøkt hvordan blått lys påvirker bananfluers stoffskifte.

Hold deg så langt unna skjermen som mulig.

Det foreslår en gruppe forskere ved universitetet i Oregon som har undersøkt hvordan metabolitter i bananfluer blir påvirket av blått lys.

Metabolitter er en del av stoffskiftet vårt og er med på å sørge for at kroppen bryter ned kjemiske forbindelser som mat eller medisin og gjør dem om til andre stoffer kroppen trenger for å holde seg sunn og frisk.

Studien viste at bananfluer som levde i mørke, levde lenger enn de som ble utsatt for blått lys.

Selv om bananfluene ble utsatt for en mer ekstrem grad av blått lys enn vi gjør i hverdagen, mener forskerne at lyset fra skjermen kan ha samme påvirkning på mennesker.

Metabolittbalansen forandres av blått lys

For å finne ut hvordan det blå lyset påvirket fluene, undersøkte forskerne metabolitter i hodet til bananfluene etter eksponering for blått lys.

Lyset skapte ubalanse i særlig to typer metabolitter hos de bananfluene som ble utsatt for blått lys.

Blant annet økte mengden ravsyre, som hjelper celler i kroppen med å fungere og vokse.

Selv om det høres bra ut, mener forskerne at et høyt nivå av ravsyre etter eksponering for blått lys tilsvarer «at det er bensin i pumpen, men at den aldri kommer ned i tanken» fordi stoffet flyter fritt rundt og ikke blir brukt aktivt til cellefornying.

I tillegg var det et fall i metabolitten glutamat, som er med på å sikre god forbindelse mellom hjerneceller.