Barn av overbeskyttende foreldre lever kortere

Når foreldrene er overbeskyttende, kan det stresse barna og endre utviklingen av hjernen. Det kan gi mange og alvorlige konsekvenser og faktisk øke risikoen for et kortere liv, viser en ny studie.

Forskerne har sett nærmere på hvordan 941 mennesker som døde mellom 2007 og 2018, har beskrevet forholdet til foreldrene sine i den engelske forskningsdatabasen English Longitudinal Study of Aging (ELSA).

© Shutterstock

Traumer og stress har stor betydning for hvordan hjernen utvikler seg. Og ifølge ny forskning gjelder det særlig i barndom og ungdom, da kroppens superdatamaskin gjennomgår de største endringene.

Stress kan utløse ulike stoffer i hjernen som aktiverer gener som er forbundet med økt risiko for en rekke dødelige sykdommer, og det kan gi større tilbøyelighet til avhengighet av alkohol, nikotin og narkotika.

I en ny studie har brasilianske forskere sett nærmere på hvilken betydning forholdet til foreldrene har for levealder.

Forskerne har sett nærmere på hvordan 941 mennesker som døde mellom 2007 og 2018, har beskrevet forholdet til foreldrene sine i den engelske forskningsdatabasen English Longitudinal Study of Aging (ELSA).

En overbeskyttende far som gir barnet lite frihet og selvstendighet, gir kvinner en 22 prosent høyere risiko for å dø før de fyller 80. For menn av overbeskyttende fedre stiger risikoen med tolv prosent, viser studien.

Studien kom også fram til at menn som vokste opp i hjem med én forelder, hadde hele 179 prosent høyere risiko for å dø før sin 80-årsdag, sammenlignet med jevnaldrende som vokste opp med to foreldre.

Forskerne mener det henger sammen med stress som har vært forbundet med å komme fra skilsmissehjem, noe samfunnet var kritisk til i etterkrigstiden.

De påpeker at det antagelig er mindre stressende å vokse opp med én forelder i dag siden skilsmisser har blitt mer vanlig.

Dårlige foreldre kan endre hjernen

Forskerne har undersøkt hvordan de avdøde britene opplevde forholdet til foreldrene sine ved å kryssreferere spørreskjemaene i English Longitudinal Study of Aging med den såkalte Parental Bonding Instrument (PBI).

Det er et psykologisk redskap for å vurdere barns syn på hvordan foreldrene oppdrar dem og gir omsorg.

På en skala fra et til fire skal barna oppgi hvor treffende ulike utsagn om mor og far er. For eksempel: «Ga meg lov til å gjøre det jeg likte å gjøre» og «Forsøkte å styre alt jeg gjorde».

Kan stresse barnet

I PBI er dårlig foreldreomsorg kjennetegnet ved at man enten forsømmer barnet eller er overbeskyttende.

Begge deler kan antagelig stresse barnet og utløse hormoner som preger hjernen for resten av livet.

Overraskende nok viste studien også at en omsorgsfull mor bare reduserer risikoen for å dø før 80 år hos kvinner. Hos menn har det ifølge forskernes statistiske studie ingen effekt.

Andre studier har imidlertid funnet en høyere risiko for angst og depresjon hos mennesker uansett kjønn som vokste opp med en kald og lite omsorgsfull mor.