Shutterstock
Afløb

Avløpet gjemmer på en skjult verden av liv

Forskere har undersøkt flere hundre håndvasker og gjort en ubehagelig oppdagelse.

Et lite, mørkt rør som flere ganger daglig sluker en blanding av skitt, bakterier, støvdotter og såperester.

Avløpet er antagelig ikke et sted du drømmer om å stikke fingrene ned i – eller noe du tenker så mye på i det daglige.

Likevel utfører det en viktig oppgave og bidrar samtidig til det inneklimaet du oppholder deg i mange timer om dagen.

Nå har forskere fra University of Reading i England dykket ned i dypet for å undersøke hva som gjemmer seg der. Og det viser seg at det fuktige mørket rommer flere overraskelser – også potensielt usunne.

Små, mugne jungler

Ved hjelp av sterile vattpinner samlet forskerne inn prøver fra håndvasker på hele 250 ulike bad på tvers av 20 ulike bygninger på et større universitet.

Deretter brukte de en velkjent metode der de små DNA-bitene fra vattpinnene ble kopiert opp i laboratoriet slik at forskerne kunne peke ut de mikrobielle beboerne – en såkalt PCR-reaksjon.

Resultatene avslørte at hvert eneste avløp er hjem for et overraskende høyt antall sopp, og at miljøene der nede er ganske like – litt som små, mugne regnskoger.

«Vi forventet å finne sopper i avløpene. Men vi ble overrasket over å finne de samme soppsamfunnene på tvers av 200 avløp i flere ulike bygninger. Det tyder på at det er et særskilt sopp-mikrobiom», forklarer lederen av studien, Soon Gweon.

Forskere: «Kan være farlige»

Forskerne fant hele 375 ulike soppslekter i håndvaskene – hver av dem tåler høye temperaturer og lave ph-verdier.

I 80 prosent av avløpene fant forskerne dessuten såkalte fusarium-arter, som er en stor slekt av sopper som kan infisere mennesker og forårsake alvorlig sykdom for personer med svekket immunforsvar.

Fusarium er dessuten på WHOs prioriterte liste over sykdomsfremkallende sopper fra november 2022.

Likevel får ikke oppdagelsen forskerne til å ringe med de store alarmklokkene.

Men de mener at oppdagelsen kan bli et viktig funn for pasienter med et svekket immunforsvar som må unngå infeksjoner fra de sykdomsfremkallende mikroorganismene som kanskje kan gjemme seg i avløpet.

«Det er umulig å unngå eksponering helt siden soppsporer finnes stort sett overalt. I små mengder bør det ikke være et problem for de fleste mennesker. Men for personer med allergi eller svekket immunforsvar kan selv små mengder føre til allergiske reaksjoner eller helseproblemer», forklarer Soon Gweon.

«Derfor vil det være fornuftig å utrydde potensielle reservoarer av sopper og forhindre dem i å kolonisere innendørsmiljøet ved å fjerne soppveksten i avløpet jevnlig med egnede rengjøringsmidler», er anbefalingen.