Shutterstock
To forskellige kropstyper

Astmamedisin avslører nytt våpen mot overvekt

Et legemiddel mot astma har banet vei for en oppdagelse som kan stimulere kroppens sunne brune fettceller.

Mennesket kan ikke overleve uten fettvev i kroppen. Det er imidlertid to typer fettceller – de hvite og de brune – og det er de brune som er de mest interessante.

De hvite fettcellene lagrer bare et overskudd av kalorier i form av bilringer. De brune fettcellene kan derimot gjøre kaloriene om til kroppsvarme.

ADVARSEL: Bruk aldri høyere dose medisin enn angitt av legen din. Zafirlukast er giftig i høye doser.

Derfor kom det som en gledelig overraskelse da forskere ved Scripps Research Institute i California oppdaget at legemiddelet zafirlukast, som vanligvis brukes til behandling av kronisk astma, stimulerer kroppen til å danne mer av det gunstige brune fettvevet.

Danner brune fettceller i kroppen

I forsøk med cellekulturer viste det seg at astmamedisinen satte fart på produksjonen av brune fettceller ut fra preadipocytter, forstadiet til disse cellene.

Samtidig var legemiddelet i stand til å gjøre om eksisterende hvite fettceller til brune fettceller.

Utskiftningen av hvitt fettvev med brunt fettvev er gunstig og kan gjøre noe med ubalanse i stoffskiftet, som kan øke risikoen for blant annet fedme og diabetes.

Ett gen avgjør hvilke typer fettceller mus har, og dermed om de blir slanke eller overvektige. Til venstre i bildet ser du de brune fettcellene og til høyre de hvite.

© Shutterstock

Giftig i høye doser

Utfordringen med zafirlukast er at medisinen er giftig i høye doser.

Derfor var forskerne nødt til å gå legemiddelet etter i sømmene for å finne fram til nøkkelen eller mekanismen som var ansvarlig for virkningen på fettcellene.

Da fant de et naturlig stoff i kroppen som dannes og forbrukes ved reaksjoner i en celle – en såkalt metabolitt – og som hadde samme effekt som zafirkulast, men uten bivirkningene.

Vil aktivere nøkkelen uten medisin

Forskerne brukte en bestemt screeningmetode som kalles DIAM, drug-initiated activity metabolomics.

Etter å ha studert virkningen av tusenvis av ulike metabolitter grundig fant de fram til myristoylglycin. Det stoffet var det eneste som stimulerte produksjonen av brune fettceller uten å skade cellene.

Mand med stor mave
© Shutterstock

Les også:

Kroppen danner myristoylglycin naturlig i forbindelse med behandling med zafirlukast. Men som en av forskerne som står bak oppdagelsen, Gary Ziusdak, forklarer:

«Det fantastiske ved å ha påvist denne metabolitten er at vi nå kan utføre mer omfattende forskning på myristoylglycin uten å måtte bruke astmamedisinen.»